Melatonin ovarektomi yapılmış sıçanlarda travmatik beyin hasarını önlemektedir [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 101-106

Melatonin ovarektomi yapılmış sıçanlarda travmatik beyin hasarını önlemektedir

Önder Çelik1, Şeyma Hasçalık1, Çağatay Önal2, Mustafa Tamser3, Hakkı Muammer Karakaş4, Zeki Güzel5
1Department Of Obstetrics And Gynecology, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Türkiye
2Department Of Neurosurgery, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Türkiye
3Department Of Physiology, Fırat University Faculty Of Veterinary, Elazığ, Türkiye
4Department Of Radiology, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Türkiye
5Department of Pathology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Türkiye

AMAÇ: Overektomi yapılmış sıçanlarda melatoninin travmatik beyin hasarına etkisinin difüzyon ağırlıklı görüntülerle incelenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM: Çalışmada 24 adet genç Wistar-Albino sıçan kullanılmıştır. Onsekiz sıçana iki yanlı overektomi uygulanmış, 6’sına aynı kesi yapılmış ancak overektomi gerçekleştirilmemiştir. Cerrahiden yedi gün sonra eş sayılı dört grup oluşturulmuştur. Grup I kontrol grubu (sham), Grup II yalnız overektomi yapılmış grup, Grup III overektomi sonrası travmatik beyin hasarı oluşturulmuş grup, Grup IV overektomi ve travmatik beyin hasarı sonrası melatonin uygulanmış grup olarak belirlenmiştir. Grup III’e sadece peritoniçi %0.1’lik etanol verilirken (taşıyıcı), Grup IV’e taşıyıcı ile birlikte 4 mg/kg melatonin uygulanmıştır. İlaç tedavisi hemen travma sonrası başlatılıp yedi gün sürdürülmüştür. Difüzyon ağırlıklı görüntüler hasardan bir hafta sonra alınmış, belirgin difüzyon katsayılı (BDK) (apparent diffusion coefficient) haritalar çıkartılmıştır.
BULGULAR: BDK ile ilgili olarak ilk iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p=0.861). Plasebo tedavili grupta (Grup III) ilk iki gruba göre daha düşük BDK değerleri elde edilirken farklılık istatistiksel anlam göstermemiştir (p=0.146 ve p=0.197). Melatonin tedavili gruptaki BDK değerleri plasebo tedavili gruptan daha yüksek olup (p=0.002) fizyolojik durumu simgeleyen ilk gruba (sham) benzerlik göstermektedir (p=0.062). Travmatik beyin hasarı, sitotoksik ödem ile uyumlu azalmış BDK değerleri vermektedir. Bir hafta sonraki sonuçlar melatoninin etkin tedavi gücü ile uyumlu olarak BDK’da anlamlı artış göstermektedir.
SONUÇ: Çalışmamızdaki radyolojik değerlendirmeler ışığında melatonin uygulaması, overektomi yapılmış sıçanlarda travmatik beyin hasarının tahrip edici etkilerini engellemektedir. Bu sonuç daha geniş deney grupları ile sınanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Difüzyon ağırlıklı görüntüleme, melatonin, overektomi, sıçan, travmatik beyin hasarı


Melatonin administration prevents the disruptive effects of traumatic brain injury in ovariectomized rat brain

Önder Çelik1, Şeyma Hasçalık1, Çağatay Önal2, Mustafa Tamser3, Hakkı Muammer Karakaş4, Zeki Güzel5
1Department Of Obstetrics And Gynecology, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
2Department Of Neurosurgery, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
3Department Of Physiology, Fırat University Faculty Of Veterinary, Elazığ, Turkey
4Department Of Radiology, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
5Department of Pathology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, TURKEY

OBJECTIVE: Effect of melatonin treatment on ovariectomized rat brain after traumatic brain injury (TBI) was investigated with diffusion-weighted imaging (DWI).
MATERIALS-METHODS: Twenty-four young Wistar-albino rats were studied. 18 of them were bilaterally ovariectomized, and the remaining 6 were surgically incised but not ovariectomized. After 7 days postoperatively, they were assigned to four groups with equal number of animals. Groups were named as Group 1, sham operated; Group 2, ovariectomized; Group 3, ovariectomized + TBI; Group 4, ovariectomized + TBI + treated with melatonin. Group 3 received vehicle (0.1% etanol) whereas group 4 had received 4 mg/kg melatonin intraperitoneally. Drug administration started immediately before injury and continued for 7 days. DWIs were obtained one week post injury, and apparent diffusion coefficient (ADC) maps were constructed.
RESULTS: There is no significance between the ADC values of sham operated and ovariectomized rats (p=0,861). The placebo treatment group (group 3) had lower ADC values than ADC values of sham and ovariectomized groups but the difference was not statistically significant (p=0.146 and 0.197). ADC values in rats with melatonin treatment were higher than the placebo group (p=0,002) and are similar to sham group (p=0,062) that implied a physiological state. TBI resulted in the decreased ADC values that are compatible with cytotoxic edema. The results after one week show a significant increase in ADC values which is concordant with effective treatment of melatonin.
CONCLUSION: Traumatic brain injury generates an initial period of cerebral cytotoxic edema. Melatonin administration prevents the disruptive effects of TBI in ovariectomized rat brains.

Keywords: Ovariectomy, traumatic brain injury, melatonin, diffusion weighted imaging


Önder Çelik, Şeyma Hasçalık, Çağatay Önal, Mustafa Tamser, Hakkı Muammer Karakaş, Zeki Güzel. Melatonin administration prevents the disruptive effects of traumatic brain injury in ovariectomized rat brain. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 101-106

Sorumlu Yazar: Çağatay Önal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale