Diffüz İdyopatik Skeletal Hiperostozda Dev Servikal Osteofit ve Disfaji: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 147-152 | DOI: 10.5222/sscd.2014.147  

Diffüz İdyopatik Skeletal Hiperostozda Dev Servikal Osteofit ve Disfaji: Olgu Sunumu

Ali Genç1, Arzu Dinç2, Mustafa Önöz3, İlhan Elmacı3
1Medipol Üniversitesi Esenler Sum Hastanesi Nöroşirurji Bölümü
2Medipol Üniversitesi Esenler Sum Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü
3Medipol Universitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Bölümü

Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz (DISH) tendon ve eklem kapsüllerinin kalsifikasyona maruz kalarak hiperostoz ve işlevsel bozukluğa neden olduğu yaygın bir hastalıktır. DISH tanısı hem spinal hem extra-spinal karakteristik radylolojik bulgularla konur. Servikal omurganın tipik görüntüsünde süperior and inferior vertebral yüzeylerde osteofit şeklinde birbirine karşılıklı olarak büyüyen düzensiz osseöz çıkıntılar ortaya çıkar.
Büyük anterior servikal osteofitler diffüz idyopatik skeletal hiperostozda sık görülür ve DISH tanısı konmuş hastaların %17si belirli bir derecede disfaji tarifler.
Biz bu bildiride, DISH tanısı konan ve dev bir anterior servikal osteofitin sebep olduğu disfaji ve ağrılı yutkunma şikayetiyle başvuran 88 yaşında bir erkek olguyu sunuyoruz. Hastanın osteofiti cerrahi olarak tedavi edildi ve disfajisi postop dönemde dramatik olarak düzeldi.

Anahtar Kelimeler: DISH, osteofit, servikal, disfaji


Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis causing Dysphagia due to a Giant Cervical Osteophyte: A Case Report

Ali Genç1, Arzu Dinç2, Mustafa Önöz3, İlhan Elmacı3
1Medipol University Esenler Hospital
2Medipol University Esenler Hospital Department Of Physical Therapy And Rehabilitation
3Medipol University School Of Medicine, Department Of Neurosurgery

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is a common disease in which tendons and capsules are subject to calcification leading to hyperostosis and functional impairment. Diagnosis of DISH is established by the presence of both spinal and extra-spinal radiographic characteristics. Typical appearance of the cervical spine includes irregular and pointed osseous osteophytic appositions of the superior and inferior vertebral margin.
Large anterior osteophytes of the cervical spine are common in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) and 17% of patients with DISH have been reported to describe some levels of dysphagia.
In this case report, we describe a surgically treated 88-year-old man who presented with dysphagia and painful swallowing caused by a huge anterior cervical osteophyte due to DISH. The osteophyte was removed surgically and dysphagia resolved immediately.

Keywords: DISH, osteophyte, cervical, dysphagia


Ali Genç, Arzu Dinç, Mustafa Önöz, İlhan Elmacı. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis causing Dysphagia due to a Giant Cervical Osteophyte: A Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 147-152

Sorumlu Yazar: Ali Genç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale