Dördüncü ventrikül epidermoid tümörü ve eşlik eden konjenital atlas posterior ark defekti [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 47-51 | DOI: 10.5222/sscd.2016.52714  

Dördüncü ventrikül epidermoid tümörü ve eşlik eden konjenital atlas posterior ark defekti

Mehmet Osman Akçakaya, Muhittin Emre Altunrende, Yüksel Navruz, Harun Mehmet Özlü, Aydın Canpolat, Osman Akdemir
GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Norosirurji Kliniği, İstanbul/Türkiye

Epidermoid tümörler nadiren dördüncü ventrikül içinde görülürler. Literatürde bu şekilde bildirilmiş 100 kadar olgu mevcutttur. Atlas'ın posterior ark defektleri de literatürde bildirilen 50'den az olgu ile oldukça nadirdir. Bu iki patolojinin birarada bulunması daha önce bildirilmemiştir. Bu çalışmada, 4. ventrikül epidermoid tümörü ve eşlik eden atlas posterior ark defektinin olduğu 51 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: epidermoid tümör, dördüncü ventrikül, atlas, posterior ark, konjenital anatomi


Epidermoid tumor of the fourth ventricle with accompanying congenital posterior arch defect of the atlas

Mehmet Osman Akçakaya, Muhittin Emre Altunrende, Yüksel Navruz, Harun Mehmet Özlü, Aydın Canpolat, Osman Akdemir
Department of Neurosurgery, GOP Taksim Training and Research Hospital, Istanbul/Turkey

Epidermoid tumors are rarely encountered within the fourth ventricle.There have been slightly more than 100 cases reported. Congenital posterior arch defects of the atlas are also rare with less than 50 reported cases in the literature. The coexistence of these two pathologies in one patient has not been previously reported. We present a 51-old-year woman with an epidermoid tumor of the fourth ventricle and accompanying posterior arch defect of the atlas.

Keywords: epidermoid tumor, fourth ventricle, atlas, posterior arch, congenital anomaly


Mehmet Osman Akçakaya, Muhittin Emre Altunrende, Yüksel Navruz, Harun Mehmet Özlü, Aydın Canpolat, Osman Akdemir. Epidermoid tumor of the fourth ventricle with accompanying congenital posterior arch defect of the atlas. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 47-51

Sorumlu Yazar: Mehmet Osman Akçakaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale