Spinal anestezi sonrasında ortaya çıkan Subdural hematom Olgusu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(2): 78-80

Spinal anestezi sonrasında ortaya çıkan Subdural hematom Olgusu

Süleyman Coşkun1, Serkan Zengin1, Ayşenur Coşkun2, Gökşin Şengül1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilimdalı
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Anabilimdalı

Subdural kanama dural sinuslerin veya yüzeyel kortikal venlerin yırtılması sonucu oluşur. Genellikle travmaya bağlı görülmekle birlikte koagülopati, araknoid kist, vasküler malformasyon, menengiom, metastatik kanser, dural sarkom, lomber ponksiyon, iatrojenik dehidratasyon, hidrosefali için takılmış şant ve spinal anesteziye bağlı da görülebilir. Subdural kanama dura ponksiyonunun nadir ancak ciddi bir komplikasyonudur. Bu yazıda spinal anestezi sonrası subdural kanama gelişen bir olgu sunulmaktadır. Spinal anestezi yapılan olgularda sebat eden baş ağrısında subdural kanama akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: lomber ponksiyon, spinal anestezi, subdural kanama.


A Case of Subdural Hematoma Following Spinal Anaesthesia

Süleyman Coşkun1, Serkan Zengin1, Ayşenur Coşkun2, Gökşin Şengül1
1Ataturk University, Medical School, Departments Of Neurosurgery
2Ataturk University, Medical School, Departments Of Anestheiology,

Subdural bleeding occurs as a result of a rupture in dural sinuses or superficial cortical veins. It is generally related to trauma while it may also occur depending on coagulopathy, arachnoid cyst, vascular malformation, meningioma, metastatic cancer, dural sarcoma, lumbar puncture, iatrogenic dehydration, shunt for hydrocephaly and spinal anaesthesia. Subdural bleeding is a rare but serious complication of dural puncture. In the present article, a case of a subdural hematoma following spinal anaesthesia is presented. Subdural bleeding should be considered in case of a headache occurring after a spinal anaesthesia.

Keywords: lumbar puncture, spinal anaesthesia, subdural hematoma.


Süleyman Coşkun, Serkan Zengin, Ayşenur Coşkun, Gökşin Şengül. A Case of Subdural Hematoma Following Spinal Anaesthesia. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(2): 78-80

Sorumlu Yazar: Süleyman Coşkun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale