Schwannoma Benzeyen Brakiyal Pleksus’un Primer Malign Tümörü: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(2): 86-91 | DOI: 10.5222/sscd.2015.086  

Schwannoma Benzeyen Brakiyal Pleksus’un Primer Malign Tümörü: Olgu Sunumu

Mehmet Osman Akçakaya, Burcu Göker, Mustafa Ömür Kasımcan, Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Talat Kırış
Nöroşirürji Kliniği, Liv Hospital Ulus, İstanbul

Brakiyal pleksus’un primer malign tümörleri, benign patolojilere kıyasla nadir görülür. Bu

yazıda, schwannom olduğu düşünülerek opere edilen ve patoloji sonucunda sinovyal sarkom

ile malign periferik sinir kılıfı tümörü arasında ayırıcı tanı yapılmakta zorlanan bir olgu

sunulmuş, güncel literatür bilgisi eşliğinde tetkik, cerrahi yaklaşım ve tedavi yöntemleri

tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal pleksus, malign periferik sinir kılıfı tümörü, sinovyal sarkoma


Primary Malignant Tumor of the Brachial Plexus Mimicking Schwannoma: Case Report

Mehmet Osman Akçakaya, Burcu Göker, Mustafa Ömür Kasımcan, Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Talat Kırış
Neurosurgery Clinic, Liv Hospital Ulus, Istanbul

Primary malignant tumors of the brachial plexus are rarely encountered compared to the

benign pathologies of the region. In this report, we present a case with a primary malignant

tumor of the brachial plexus, which was operated upon as being a schwannoma. There were

difficulties in establishing pathological differential diagnosis between malignant peripheral

nerve sheath tumor and synovial sarcoma. The diagnostic tests, surgical approach and

treatment modalities were discussed in the light of current literature.

Keywords: Brachial plexus, malignant peripheral nerve sheath tumor, synovial sarcoma


Mehmet Osman Akçakaya, Burcu Göker, Mustafa Ömür Kasımcan, Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Talat Kırış. Primary Malignant Tumor of the Brachial Plexus Mimicking Schwannoma: Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(2): 86-91

Sorumlu Yazar: Mehmet Osman Akçakaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale