Perkütan Vertebroplasti sonrasında gelişen Kauda Equina sendromu: olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 36-40 | DOI: 10.5222/sscd.2015.036  

Perkütan Vertebroplasti sonrasında gelişen Kauda Equina sendromu: olgu sunumu

Numan Karaarslan1, Hüseyin Kutluay2, Tezcan Çalışkan1, Tamer Tunçkale1, Erdoğan Ayan1, Abdullah Talha Şimşek1
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2Keşan Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Edirne

AMAÇ: Perkütan vertebroplasti, vertebral kompresyon fraktürlerine eşlik eden ağrının tedavisinde kullanılan, etkin minimal invaziv bir yöntemdir. Bu çalışmada, perkütan vertebroplasti sonrası Kauda Equina sendromu gelişen bir olgu sunulmuştur.
OLGU: Yetmiş iki yaşında bayan hasta polikliniğimize yaygın bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde yaklaşık 2 yıl önce lomber spinal stenoz nedeniyle opere olduğu öğrenildi. Hastanın lomber spinal MRG ve BT tetkiklerinde, L1 osteoporotik kompresyon fraktürü saptanarak perkütan vertebroplasti yapıldı. Operasyon sonrası kauda equine sendromu saptanan hastanın yapılan lomber spinal BT tetkikinde Polimetilmetakrilat’ın(PMMA) anterior epidural mesafeye sızdığı görüldü. Hasta operasyona alınarak L1 total laminektomi yapıldı.

SONUÇ: Perkütan vertebroplasti, osteoporotik vertebral kompresyon fraktürlerinde etkin bir tedavi yöntemidir. PVP uygulanan hastalarda, PMM sızıntısı sık karşılaşılan bir durum olmasına ragmen genellikle klinik bulguya sebep olmadığından önemsenmemektedir. Fakat bu olguda göstermektedir ki, PVP sonrasında gelişen nörolojik defisitlerde, mutlaka erken görüntüleme tetkiki yapılıp uygun olmayan PMMA sızıntısı tespit edilmeli ve gerekli durumunlarda hastaya erken cerrahi müdahale yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kauda Equina sendromu, komplikasyon, Perkütan Vertebroplasti


Cauda Equina Syndrome Following Percutaneous Vertebroplasty

Numan Karaarslan1, Hüseyin Kutluay2, Tezcan Çalışkan1, Tamer Tunçkale1, Erdoğan Ayan1, Abdullah Talha Şimşek1
1Namık Kemal University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Tekirdağ
2Keşan Public Hospital, Neurosurgery Clinic, Edirne

Aim: Percutaneous vertebroplasty is an effective minimally invasive procedure used in the treatment
of pain associated with compression fractures. In this study, a patient with Cauda Equina
syndrome developed following percutaneous vertebroplasty procedure is presented.
Case: A seventy-two-year-old female patient was admitted to our clinic with widespread lower
back pain. The medical history revealed that she had been operated for lumbar spinal stenosis
nearly 2 years ago. Lumbar spinal MRI and CT examinations of the patient showed osteoporotic
compression fracture on L1, then percutaneous vertebroplasty operation was performed. The postoperative
lumbar spinal computed tomography of the patient displayed Cauda Equina syndrome
which was demonstrated with polymethylmethacrylate (PMMA) leakage into the anterior epidural
space. She underwent L1 total laminectomy.
Conclusion: Percutaneous vertebroplasty is an effective treatment procedure in osteoporotic compression
fractures. Although PMM leak is a common occurrence following PVP, this condition is
generally ignored for it rarely manifests clinical signs. But the above mentioned case suggests that
early imaging should be performed and demonstration of PMMA leakage or presence of neurologic
deficits following PVP indicate early surgical intervention.

Keywords: Cauda Equina syndrome, complication, Percutaneous Vertebroplasty


Numan Karaarslan, Hüseyin Kutluay, Tezcan Çalışkan, Tamer Tunçkale, Erdoğan Ayan, Abdullah Talha Şimşek. Cauda Equina Syndrome Following Percutaneous Vertebroplasty. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 36-40

Sorumlu Yazar: Numan Karaarslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale