Akuaduktal Web’e Bağlı Obstrüktif Hidrosefali [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 37-41

Akuaduktal Web’e Bağlı Obstrüktif Hidrosefali

Özlem Alkan1, Melih Çekinmez2, Naime Tokmak1, Şenay Demir1, Tülin Yıldırım1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Akuaduktal web, akuadukt stenozunun nadir görülen özel bir formudur ve hidrosefaliye neden olur. Kafa çevresinde büyüme ve intrakranial basınç artışına bağlı bulguları bulunan, 2 yaşında erkek çocuğun, beyin MR tetkikinde triventriküler hidrosefali ve akuaduktal web saptandı. Hidrosefali, endoskopik üçüncü ventrikülostomi ile tedavi edildi. Olgunun postoperatif klinik bulguları tamamen düzeldi. Birinci ay kontrol beyin MR’de ventrikül boyutlarında anlamlı değişiklik izlenmezken, BOS akışını gösteren 3. ventrikül tabanından suprasellar sisterne uzanan sinyalsiz alan izlendi. Sine faz-kontrast MR görüntüler üçüncü ventrikülostominin patensisini gösterdi. Postoperatif takipte en önemli bulgu klinik değerlendirmedir. Ventrikül boyutu ventrikülostomi patensisini değerlendirmede iyi bir gösterge değildir. Üçüncü ventrikülostomi olgularındaki ventrikül boyutlarındaki küçülme birkaç ay sürebilir. Bu nedenle üçüncü ventrikülostominin patensisinin değerlendirmesinde beyin MR ve sine faz-kontrast MR çok değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Akuaduktal web, Hidrosefali, Üçüncü ventrikülostomi


Obstructive Hydrocephallus Due to Aqueductal Web

Özlem Alkan1, Melih Çekinmez2, Naime Tokmak1, Şenay Demir1, Tülin Yıldırım1
1Department Of Radiology, Baskent University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Baskent University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

A cause of obstructive hydrocephalus is aqueductal stenosis. A special case of aqueductal stenosis is the aqueductal web and it results on the hydrocephalus. We present a case of 2-year-old child presented with macrocephaly and increased intracranial pressure. MR imaging revealed triventricular hydrocephalus associated with aqueaductal web. Hydrocephalus is treated by endoscopic third ventriculostomy. The clinical findings completely resolved after third ventriculostomy. Postoperative brain MR showed the signal void extending from the third ventricle into the supracellar cistern. Ventricular size was not changed. Cine phase-contrast MR imaging showed patency of the ventriculostomy. Postoperative follow-up may rely primarily on resolution of clinical symptoms. Ventricular size is not a good indicator of ventriculostomy patency. The ventricular size after third ventriculostomy usually decreases over several months. Therefore, brain MR and cine phase-contrast MR imaging is a valuable method for evaluating the patency of a third ventriculostomy.

Keywords: Aqueaductal Web, Hydrocephalus, Third Ventriculostomy


Özlem Alkan, Melih Çekinmez, Naime Tokmak, Şenay Demir, Tülin Yıldırım. Obstructive Hydrocephallus Due to Aqueductal Web. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 37-41

Sorumlu Yazar: Özlem Alkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale