Dirençli sakroiliak eklem ağrısı olan hastalarda multilezyon prob ile lateral sakral pleksus radyofrekans ablasyonu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 33-38 | DOI: 10.5222/sscd.2016.44154  

Dirençli sakroiliak eklem ağrısı olan hastalarda multilezyon prob ile lateral sakral pleksus radyofrekans ablasyonu

Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ. Dazi Yaşargil EAH

Amaç: Bu çalışmada ki amacımız dirençli sakroiliak eklem ağrısı olan hastalardaki lateral sakral pleksusun radyofrekans ablasyonunun etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Multilezyon prob prosedürüyle yaptığımız, 24 dirençli sakroilak eklem ağrılı hastanın, sakroiliak eklem radyofrekans ablasyonun, retrospektif olgu serisi ile yaptığımız olguları sunduk.
Sonuçlar: 24 olgu içinde 2 (%8.33) sinde ağrıda rahatlama olmadı, 15(%62.5) inde 1. ayda ağrı >%50 rahatladı, 18(%75) inde 3. ayda ağrı >%50 rahatladı, 17(%70.18) inde 6. ayda ağrı >%50 rahatladı ve 14(%58.33) ünde 12.ayda ağrı >%50 rahatladı.
Sonuç: Dirençli sakroiliak eklem ağrılı hastalarda lateral sakral pleksus ablasyonu radyofrekans sonrası en az 12 ay etkindir.

Anahtar Kelimeler: Simplicity 3, Dirençli sakroiliak eklem ağrısı, Lateral sakral pleksus


Lateral sacral plexus radiofrequency ablation with multilesion probe in patients with refracter sacroiliac joint pain

Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC.Gazi Yaşargil EAH

Objective: In this study our aim is to evaluate the efficacy of radiofrequency ablation of the lateral sacral plexus in patients with refractory sacroiliac joint pain.
Material and method: This retrospective case series of patients with refractory sacroiliac joint pain presents our first 24 lateral sacral plexus radiofrequency ablation procedures performed with multilesion probe.
Results: Of these (n=24), 2(%8.33) provided no relief, 15(%62.5) provided >%50 pain relief at 1. month, 18(%75) provided >%50 pain relief at 3. month, 17(%70.18) provided >%50 pain relief at 6. month and 14(%58.33) continued to provided pain relief at 12. month.
Conclusion: Lateral sacral plexus ablation in patient with refractory sacroiliac joint pain is effective at least 12 month after radiofrequency.

Keywords: Simplicity III, Refrakter sacroiliac joint pain, Lateral sacral plexus


Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş. Lateral sacral plexus radiofrequency ablation with multilesion probe in patients with refracter sacroiliac joint pain. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 33-38

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale