Kronik Subdural Hematom Olgularımızın Cerrahi Sonuçları [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 36-41 | DOI: 10.5222/sscd.2014.036  

Kronik Subdural Hematom Olgularımızın Cerrahi Sonuçları

Erhan Çelikoğlu, Merih İş, Mesut Yılmaz, İlker Kiraz, Ali Fatih Ramazanoğlu, Barış Alkan
Dr. Lütfi Lırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Amaç: Kronik subdural hematom en sık görülen intrakranial kanama tiplerinden biridir. Uygun şekilde tedavi edildiğinde prognozu iyidir.
Yöntem: Kliniğimizde Ocak-Aralık 2010 tarihleri arasında kronik subdural hematom tanısı ile cerrahi olarak tedavi edilen olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Sonuç: çalışmaya 41 olgu ( 27 erkek, 14 kadın) dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 65.1±18.4 (13-91 yaş) idi. Yirmialtı hasta (% 63) 65 yaş üstündeydi. Temel başvuru şikayetleri başağrısı (% 41) ve ekstremite güçsüzlüğüydü (% 36). Travma öyküsü 22 olguda ( %53) mevcuttu, hastaların % 46’sında kronik bir hastalık da vardı. 40 olgu tek veya çift burr-hole kraniostomi ile tedavi edildi. Beş olguda komplikasyon gelişti (pons kanaması, subaraknoid kanama ve nöbet, operasyonun karşı tarafında epidural hematom, intraserebral kanama, menenjit).
Tartışma: Burr hole kraniostomi kronik subdural hematom tedavisinde basit, kolay, düşük oranda komplikasyon görülen bir tedavi metodudur.

Anahtar Kelimeler: Burr-hole kraniostomi, kronik subdural hematom, cerrahi, travma, tedavi


Surgical Management Outcomes of Our Cases with Chronic Subdural Hematoma

Erhan Çelikoğlu, Merih İş, Mesut Yılmaz, İlker Kiraz, Ali Fatih Ramazanoğlu, Barış Alkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department Of Neurosurgery,istanbul.

Abstract
Objective: Chronic subdural hematoma (CSDH) represents one of the most common types of intracranial hemorrhage. This entity has a favorable prognosis when treated adequately.
Method: We retrospectively reviewed the records of patients with CSDH that were treated surgically in our clinic in one year time (January – December 2010).
Results: The sample consisted of 41 patients (27 males and 14 females). Mean age was 65.1±18.4 (13-91 years). Twenty-six patients (63 %) were over 65 years. The major symptoms were headache (41%) and extremity weakness (36%). A history of trauma was present in 22 patients (53%) and 46% of patients also had history of chronic illness. Forty patients were treated with single or double Burr-hole craniostomy. Complication was seen in five patients (pons bleeding, subarachnoid haemorrhage and seizure, epidural hemorrhage at the opposite site, intracerebral hemorrhage and meningitis).
Discussion: Burr-hole craniostomy for chronic subdural hemorrhage is a simple and easy treatment method with lower complication rates.

Keywords: Burr-hole craniostomy, chronic subdural hematoma, surgery; trauma, treatment


Erhan Çelikoğlu, Merih İş, Mesut Yılmaz, İlker Kiraz, Ali Fatih Ramazanoğlu, Barış Alkan. Surgical Management Outcomes of Our Cases with Chronic Subdural Hematoma. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 36-41

Sorumlu Yazar: Merih İş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale