Yenidoğan ve Travmatik Olmayan Bilateral Akut Subdural Hematomu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 74-77 | DOI: 10.5222/sscd.2014.074  

Yenidoğan ve Travmatik Olmayan Bilateral Akut Subdural Hematomu

İbrahim Alataş1, Serhat Şevki Baydın2, Nida Çelik5, Sevda Baydın3, Osman Akdemir4, Hüseyin Canaz1, Erhan Emel2
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği
2Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği
3Gevaş Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü
4Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği
5Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği

Yeni doğan akut subdural hematomu çok nadir bir patoloji olmakla beraber, literatürde az sayıda vaka bildirilmiştir. En sık nedeni doğum travması olup, özellikle vakum veya forceps gibi eksternal fiksatörlerin kullanımı ile sıklığı artmaktadır.
Yeni doğan olgumuz, doğum sonrası 5. günde kafasında şişlik nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Öyküsünde son 3 gündür çok uyuduğu ve kusmalarının olduğu öğrenildi. Doğum travması öyküsü yoktu. Nörolojik muayenesi doğal olan olgumuzun Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde (BBT) bilateral parietal bölgede sefal hematom ve temporalden oksipital bölgeye uzanan sıvama tarzında akut safhada bilateral subdural hematom tespit edildi. Cerrahi düşünülmedi. Hasta takiplerinde nörolojik olarak gerileme gözlenmedi. Yatışının altıncı gününde taburcu edildi.
Klinik veya radyolojik olarak intrakranial basınç artışı olan olgularda cerrahi girişim gerekebilir. BBT, tanı ve izlem amacı ile tercih edilmesi gereken yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Akut, Subdural, Hematom, Yeni Doğan


Bilateral Non-Traumatic Acute Subdural Hematoma in Newborn

İbrahim Alataş1, Serhat Şevki Baydın2, Nida Çelik5, Sevda Baydın3, Osman Akdemir4, Hüseyin Canaz1, Erhan Emel2
1Kanuni Sultan Suleyman Research And Training Hospital, Neurosurgery Clinic
2Bakirkoy Research And Training Hospital For Neurology Neurosurgery And Psychiatry, Neurosurgery Clinic
3Gevas Hospital, Obstetric And Gynecology Clinic
4Gaziosmanpasa Taksim Research And Training Hospital, Neurosurgery Clinic
5Kanuni Sultan Suleyman Research And Training Hospital, Pediatry Clinic

Acute subdural hematoma is a very rare pathology in the newborn, although a few cases have been reported in the literature. The most common reason is due to birth trauma, especially with the use of vacuum or forceps, such as increased frequency of external fixators.
Our newborn case, post-natal 5th day admitted to our clinic because of swelling in his head. The story of the last 3 days, very slept and bloom learned that. There was no history of birth trauma. Our case’s neurological examination is normal. In Cranial Computed Tomography, there were bilateral acute subdural hematoma in parietal region and plastering acute bilateral subdural hematoma was detected extending from temporal to occipital lobe. Surgery was not considered. There was no follow-up of patients with neurological decline. On the sixth day of hospitalization, she was discharged.
As the increase in intracranial pressure in patients with clinical or radiological surgery may be required. CT diagnosis and follow-up method should be preferred in order.

Keywords: Acute, Subdural, Hematoma, New-Born


İbrahim Alataş, Serhat Şevki Baydın, Nida Çelik, Sevda Baydın, Osman Akdemir, Hüseyin Canaz, Erhan Emel. Bilateral Non-Traumatic Acute Subdural Hematoma in Newborn. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 74-77

Sorumlu Yazar: Serhat Şevki Baydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale