Radyolojik Olarak Behçet Hastalığı Düşünülen Beyin Lenfoma: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(2): 105-109 | DOI: 10.5222/sscd.2015.105  

Radyolojik Olarak Behçet Hastalığı Düşünülen Beyin Lenfoma: Olgu Sunumu

Anas Abdallah1, Betül Güler Abdallah2, Hasan Burak Gündüz3, Erhan Emel3, Bilge Bilgiç4
1Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, Nöroşirürjiyen, İstanbul
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
3Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Primer santral sinir sistemi lenfomalarının (PCNSL), klinik ve radyolojik olarak multiple skleroz, demyelinizan hastalıklar, enflamatuar hastalıklar ve behçet hastalığı gibi ak madde hastalıklarından ayırdedilmesi zor olabilir. Bu olgularda yanlış teşhis koymasıyla PCNSL gibi malign tümörlerin doğru tedavi yaklaşımından uzak kılmaktadır. Bu rapor, nadir olarak saptanıp Behçet hastalığı olduğu düşünülen PCNSL’li genç hasta sunmaktadır. Hastanın MRG’si ve soygeçmişi (babsında behçet hastalığı ve depresyon tanısı konulup erken yaşta ölmüştü (51)) doğru tanısı geciktirmiştir. Hastanın doktorları tarafından yeni MRg çektirip Behçet hastalığın tedavisine cevap vermeyerek nöroşirürji hekimler tarafından hastadan biyopsi alınmasına karar alınmıştır. Stereotaktik biyopsi alınarak histopatolojik testlerinde diffüz B-hücreli lenfoma tanısı konulmuştur. Bu rapor amacı, derin yerleşimli lezyonlarda biyopsi alınmasının önemi vurgulayarak açık kraniyotomi cerrahi görülebilecek komplikasyonlarında uzak tutulmasına yardımcı olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: B hücreli primer lenfoma, behçet hastalığı, stereotaksik biyopsi


Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL) Presenting as Behçet’s Disease - A Case Report

Anas Abdallah1, Betül Güler Abdallah2, Hasan Burak Gündüz3, Erhan Emel3, Bilge Bilgiç4
1Fulya Orthopaedic and Spine Institute, Neurosurgeon, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Bakirkoy Research and Training Hospital for Neurology Neurosurgery and Psychiatry, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Bakirkoy Research and Training Hospital for Neurology Neurosurgery and Psychiatry, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) may be indistinguishable clinically and radiologically from some white matter diseases, such as Behçet’s syndrome, multiple sclerosis, demyelinating or inflammatory disorders. Such misdiagnosis leads to delay the correct treatment to PCNSL that is one of the most malignant tumors. This report describes a rare case of PCNSL mimicking a neuro-Behçet disease in young patient. The patient’s MRI and clinic onset as same as his familial history (his father was involved with Behçet disease, depression and died early at age of 51) lead to misdiagnose as Behçet disease. No improvement was noticed after medical treatment that had given. This leaded his doctors to decide performing new MRI. Repeated MRI showed progression of the initial lesions. The neurosurgical team decided to perform biopsy using stereotactic guide. Histopathological examination demonstrated that the lesion was diffuse large B-cell lymphoma. Herein, the neurosurgical team points out the importance of the stereotactic guided biopsy to distinguish PCNSL from other white matter diseases as well as it minimizes the complications may result from open craniotomy surgery in such deep located lesions.

Keywords: Large B-cell lymphoma, Behçet Disease, stereotactic guide biopsy


Anas Abdallah, Betül Güler Abdallah, Hasan Burak Gündüz, Erhan Emel, Bilge Bilgiç. Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL) Presenting as Behçet’s Disease - A Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(2): 105-109

Sorumlu Yazar: Anas Abdallah, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale