Parkinson hastalığının hayvan modelleri ve kök hücre temelli deneysel çalışmalar [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(2): 56-66 | DOI: 10.54306/SSCD.2021.42204  

Parkinson hastalığının hayvan modelleri ve kök hücre temelli deneysel çalışmalar

Gülseli Berivan Sezen1, Erdinç Civelek1, Serdar Kabataş1, Furkan Diren1, Tunç Akkoç2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Alerji-İmmünoloji, İstanbul.

Parkinson hastalığı (PH) ikinci en yaygın ilerleyici nörodejeneratif olup, genetik vakalar azınlıkta olup, altta yatan etyopatofizyoloji hala bilinmemektedir. Halen, kanıtlanmış ve kesin bir tedavi mevcut değildir. Yeni terapötik stratejilerin taranması ve test edilmesi için kullanılabilecek güvenilir hayvan modelleri geliştirmek çok önemlidir, mesela, sadece semptomatik tedaviler geliştirmek yerine gerçek patojenik süreci hedefleyen kök hücre tedavileri gibi. Burada, PH’nin güncellenmiş in vivo ve in vitro modellerini özetledik ve bu modelleri kullanarak kök hücre temelli deneysel çalışmaları gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Hayvan modeli, Parkinson hastalığı, kök hücre nakli


Animal models of Parkinson’s disease and stem cell- based experimental studies

Gülseli Berivan Sezen1, Erdinç Civelek1, Serdar Kabataş1, Furkan Diren1, Tunç Akkoç2
1University of Health Sciences, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2Marmara University, Institute of Health Sciences, Pediatric Allergy-Immunology, Istanbul, Turkey

Parkinson’s disease (PD) is the second most common progressive neurodegenerative, besides a minority of genetic cases, underlying etiopathophysiology is still unknown. Currently, no proven and exact treatment has existed. It is crucially important to develop reliable animal models that might be used for the screening and testing of new therapeutic strategies e.g., stem cell transplantation targeting the actual pathogenic process as opposed to merely developing symptomatic therapies. Here, we summarized the updated in vivo and in vitro models of PD and reviewed the stem cell-based experimental studies by using these models.

Keywords: Animal model, Parkinson’s disease, stem cell transplantation


Gülseli Berivan Sezen, Erdinç Civelek, Serdar Kabataş, Furkan Diren, Tunç Akkoç. Animal models of Parkinson’s disease and stem cell- based experimental studies. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(2): 56-66

Sorumlu Yazar: Furkan Diren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale