Spinal intradural endodermal kist [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(2): 78-82 | DOI: 10.54306/SSCD.2021.40427  

Spinal intradural endodermal kist

Esin Yiğitbaşı1, Nuket Özkavruk Eliyatkın2, Varol Aydın3, Yelda Özsunar Dayanır4
1Kilis Devlet Hastanesi, Kilis.
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Aydın.
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın.

Amaç: Endodermal kistler benign tümörlerin nadir görülen formlarıdır. Bu sunumda, tipik histopatolojik özellikleriyle intradural yerleşimli endodermal kist olgusu olan 35 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Bu nadir olgu sunumunda kiste ait epitel hücre farklılıklarının önemini vurgulamayı amaçladık.
Yöntemler: Nöroenterik kistler ve kist döşeyici epiteli hücre tipleri immünohistokimyasal tanı yöntemleri kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Endodermal kistte hücre tipinin önemi vurgulanmış olup goblet-kolumnar epitel bileşeni olan kistlerde nüks sıklığı arttığı bulunmuştur. Bununla birlikte, bir diğer nüks nedeni de tamamlanmamış cerrahi eksizyondur. Bu nedenle, endodermal kistlerin tamamen eksize edilmesi, sadece nüksten kaçınmak için değil, aynı zamanda kist epiteli hücre tiplerini ayırt etmek ve nüks riskini öngörmek için de önemlidir.
Sonuç: Hücre tipinin kesin patolojik tanısı tekrarlama riskini belirler. Beyin cerrahları, kistlerin tam olarak çıkarılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endodermal kistler, immünhistokimya, patogenez


Spinal intradural endodermal cyst

Esin Yiğitbaşı1, Nuket Özkavruk Eliyatkın2, Varol Aydın3, Yelda Özsunar Dayanır4
1Kilis State Hospital, Kilis, Turkey.
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey.
3Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
4Department of Radiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.

Purpose: Epithelial cysts of the central nervous system, according to the type of cell origin; neuroepithelial or endodermal type. Endodermal cysts are rare forms of benign tumors. In this presentation, we present a 35-year-old male patient with typical histopathologic features and due to the presence of this rare lesion. We aimed to present this rare case and emphasize the importance of cystic epithelial cell differences.
Methods: Neurenteric cysts, cyst lining epithelium of cell types were analyzed using immunohistochemical diagnostic methods.
Results: The importance of the cell type in the endodermal cyst is also emphasized and the frequency of recurrence in cysts that have goblet-columnar epithelial component. This epithelium is increasing the risk of recurrences. However, the other cause of recurrence is also incomplete excision. Therefore, the complete excision of ECs is important, not only for avoiding recurrence but also for differentiating cell types for ECs and predicting recurrence risk.
Conclusions: The precise pathologic diagnosis of cell type determines the risk of recurrence. Neurosurgeons should exert their best efforts to achieve complete excision of the cysts.

Keywords: Endodermal cysts, Immunohistochemical, Pathogenesis


Esin Yiğitbaşı, Nuket Özkavruk Eliyatkın, Varol Aydın, Yelda Özsunar Dayanır. Spinal intradural endodermal cyst. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(2): 78-82

Sorumlu Yazar: Esin Yiğitbaşı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale