İntraserebral Hematom Kliniği ile prezante olan Hepatoselüler Karsinoma [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(2): 95-99

İntraserebral Hematom Kliniği ile prezante olan Hepatoselüler Karsinoma

Olcay Eser1, Önder Şahin2, Mehmet Gazi Boyacı1, Serhat Korkmaz1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Hepatoselüler karsinoma (HK) nadir olarak intrakranial metastaz yapar (1). Hepatoselüler karsinomanın intrakranial metastazları genelde hemorajik tarzdadır (2). 69 yaşında erkek hasta akut gelişen şuur bulanıklığı ve sol hemiparezi şikayeti ile kliniğe müracaat etti. Çekilen kranial BT de sağ pariyeto-oksipital bölgede 6x4 cm boyutlarında 7 kesitte izlenen etrafı ödemli hiperdens lezyon görüldü. Hasta akut semptomları ve kranial BT bulgularıyla hipertansif intraserebral hematom ön tanısıyla acil operasyona alındı ve sağ pariyeto-oksipital kraniotomi ile girilerek hematom boşaltıldı. Operasyon esnasında parankim yapılarında tümör düşündürecek solid veya kistik dismorfik oluşumlar izlenmedi. Postoperatif dönemde nörolojik tablo düzeldi. Erken çekilen kontrol kranial BT de sol temporal yerleşimli 2,5x3 cm yeni hematom izlendi. Her iki hematom bölgesi rezorbe olduktan sonra hasta nörolojik muayenesi normal olarak taburcu edildi. 2 ay sonra hastanın şikayetlerinin tekrarlaması nedeniyle kliniğe müracaat ederek BBT çekildi. BBT de eski kanama bölgesi olan sol temporal ve sağ pariyeto-oksipital bölgede heterojen kontrast tutulumu olan kitle izlendi. 2. operasyonda sol temporal kraniektomi ile kitle boşaltıldı. Patolojiye gönderilen materyal sonucu hemorajik hepatoselüler karsinoma metastazı tanısı konuldu. Biz bu olgu sunumunda hepatoselüler karsinomaların intraserebral hematom şeklinde prezante olabileceğini vurgulamak istedik.Biz bu olgu sunumunda hepatoselüler karsinomaların intraserebral hematom şeklinde prezente olabileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral hematom, Hepatoseluler karsinoma (HK), Beyin metastazı


Hepatocelular Carsinoma Presenting as Intracerebral Hemorrhage

Olcay Eser1, Önder Şahin2, Mehmet Gazi Boyacı1, Serhat Korkmaz1
1Department Of Neurosurgery, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department Of Pathology, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Hepatocellular carcinoma (HCC) rarely metastises to the brain. Intracranial HCC metastases are generally hemorhagic. This 69 years old male patient presented with sudden confusion and left hemiparesis. On cranial CT there was a hyperdense lesion with perilesional edema. The patient was diagnosed as hypertensive intracerebral hematoma. At operation there was no solid or cystic formations suggestive of a tumor. Two Months after his discharge the patient presented with the same complaints. On CT, there was a solid lesion with heterogenous, density. The lesion was removed through a left temporal craniectomy. The pathologic result was hemorrhagic hepatocellular carcinoma metastasis. We wish to highlight with this case report that hepatocellular carcinoma can present as intracerebral hematoma.

Keywords: intracerebral hematoma, Hepatocellular carcinoma (HCC), Brain Metastasis


Olcay Eser, Önder Şahin, Mehmet Gazi Boyacı, Serhat Korkmaz. Hepatocelular Carsinoma Presenting as Intracerebral Hemorrhage. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(2): 95-99

Sorumlu Yazar: Olcay Eser, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale