Hekim Hayreddin’in “Hulâsatü’t-Tıbb” Adlı Eserinde “Tıbbi Deontoloji” ve “Nöroanatomi” ile İlgili Bölümler [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 45-51

Hekim Hayreddin’in “Hulâsatü’t-Tıbb” Adlı Eserinde “Tıbbi Deontoloji” ve “Nöroanatomi” ile İlgili Bölümler

Ahmet Acıduman, Önder İlgili
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Makalede Osmanlı Türk Tıbbında yer alan Hulâsa adını taşıyan eserler arasında Hekim Hayreddîn tarafından yazılan Hulâsatü’t-Tıbb adlı eser incelenmiştir. Eser ve nüshaları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Eserin deontoloji ile ilgili giriş bölümü ve sinir sistemi anatomisi ile fizyolojisini ilgilendiren bölümleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Kütüphanesi’nde 15402/A numara ile kayıtlı bulunan nüsha ile Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi’nde 12030 numara ile kayıtlı bulunan nüsha karşılaştırılarak sunulmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Kütüphanesi 15402/A numara ile kayıtlı bulunan nüsha temel alınarak incelenen giriş bölümü ve sinir sistemi ile ilgili bölümlerin günümüz Türkçesine çevrilmesi gerçekleştirilerek bu bölümler okuyucuya sunulmuştur. Eldeki bilgiler ışığında Hekim Hayreddîn’in Hulâsatü’t-Tıbb adlı eserinin içeriği, aynı dönemde yaygın kabul gören İslâm Tıbbı eserlerinin içerikleri ile uyumu yönünden değerlendirilmiştir. Eser ile ilgili detaylı bir inceleme eşliğinde eserin İslam Tıbbındaki yeri ve eserin önemi hakkında varılan sonuç okuyucu ile paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nöroanatomi, Deontoloji, Hekim Hayreddin, Tıp Tarihi, Osmanlı Tıbbı.


Chapters Related to “Medical Deontology” and “Neuroanatomy” in Physician Hayreddin’s Hulasa al-Tıbb (Summary of Medicine)

Ahmet Acıduman, Önder İlgili
Ankara University Medical Faculty, Department Of Deontology, Ankara

In this article, one of the many books named Hulasa in Islamic Medicine, the book named Hulasa al-Tibb (Summary of Medicine) which was written by Physician Hayreddin was considered. Some knowledge about the book and copies of the book was given in the article. The chapters of the book on deontology, neuroanatomy and neurophysiology was considered with comparison of Ankara University School of Medicine Deontology Department Library number 15402/A copy and Konya Izzet Koyunoğlu Library number 12030 copy of the book. Detailed examination of the chapters on deontology, neuroanatomy and neurophysiology based on the Ankara University School of Medicine Deontology Department Library number15402/A copy was done and the chapters translated to contemporary Turkish was given in the article. In the light of knowledge gained from examinations, the content of the book was compared with main Islamic Medicine sources and consistency was evaluated. Comments on to the significance of the book in Islamic Medicine were shared with the reader, accompanied by the knowledge gained form fulfillment of examinations.

Keywords: Neuroanatomy, Deontology, Physician Hayreddin, History of Medicine, Ottoman Medicine.


Ahmet Acıduman, Önder İlgili. Chapters Related to “Medical Deontology” and “Neuroanatomy” in Physician Hayreddin’s Hulasa al-Tıbb (Summary of Medicine). Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 45-51

Sorumlu Yazar: Ahmet Acıduman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale