Dirençli Obsessif Kompulsif Bozuklukta Cerrahi Tedavi: Anterior Kapsülotomi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 86-92

Dirençli Obsessif Kompulsif Bozuklukta Cerrahi Tedavi: Anterior Kapsülotomi

Orhan Barlas1, Işın Baran Kulaksızoğlu2, Hakan Gürvit3, Burcu Göker1, Tonguç Berkol2, Bilgehan Solmaz1, Serap Batmaz2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ad, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiatri Ad, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ad, İstanbul

AMAÇ: İstenmeyen zorunlu düşünceler, takıntılar ve kontrol edilemeyen tekrarlayıcı hareketlerle karakterize kronik bir anksiyete bozukluğu olan obsessif-kompulsif bozuklukta (OKB) uzun süreli ve kapsamlı konservatif tedaviye cevap vermeyen, ağır özürlülük yaratan olguların tedavisinde cerrahi, başvurulabilen bir seçenektir. Bu çalışmada bilateral anterior kapsulotomi uygulanan iki dirençli OKB vakasının klinik özellikleri ile sonuçları sunulmakta, çağdaş literatür ışığında OKB’da cerrahi tedavi ve ameliyat endikasyonları gözden geçirilmektedir.
YÖNTEM: Biri 16 yıldır tedavi edilmekte olan 46 yaşında kadın, diğeri 10 yıldır tedavi edilmekte olan 38 yaşında erkek iki hasta sunulmaktadır. İlki yedi kez intihar girişiminde bulunmuş olan hastaların her ikisinde de uzun süreli ve kapsamlı farmakolojik tedavi, kognitif davranışçı tedavi ve elektrokognitif tedavi denenmiş ve başarılı olmamıştı. SCID-I değerlendirmeleri her iki hastada da OKB ve major depresif bozukluk gösterdi. Beyin görüntüleme tetkikleri normal sınırlardaydı. Her iki hastada da cerrahi tedaviye karar verilerek ve etik kurul onayı alınarak lokal anestezi altında iki yanlı stereotaktik anterior kapsulotomi ameliyatı yapıldı.Yale-Brown OKB puanı ameliyat sonrasında birinde 36’dan 15’e, diğerinde 37’den 5’e indi. Hastaların hiçbirinde nöropsikolojik bozulma izlenmedi.
SONUÇ: Bu çalışmada tedaviye dirençli OKB ve major depresyonun anterior kapsülotomi ile tedavi edildiği olgular sunulmuş, psikiyatrik cerrahi endikasyonları gözden geçirilmiştir. Bu vakaların sonuçları ve çağdaş literatürün incelemesi cerrahi tedavinin dirençli OKB ve majör depresyon hastalarında faydalı olabileceğini telkin etmektedir.

Anahtar Kelimeler: obsessif kompulsif bozukluk, psikoşirürji, psikiyatrik cerrahi, stereotaktik cerrahi, fonksiyonel nöroşirürji, frontal lob


Surgical Treatment in Intractable Obessive-Compulsive Disorder: Anterior Capsulotomy

Orhan Barlas1, Işın Baran Kulaksızoğlu2, Hakan Gürvit3, Burcu Göker1, Tonguç Berkol2, Bilgehan Solmaz1, Serap Batmaz2
1Department Of Neurosurgery, Istanbul School Of Medicine, University Of Istanbul, Istanbul, Turkey
2Department Of Psychiatry, Istanbul School Of Medicine, University Of Istanbul, Istanbul, Turkey
3Department Of Neurology, Istanbul School Of Medicine, University Of Istanbul, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Obsessive–compulsive disorder (OCD) is an anxiety disorder characterized with recurrent intrusive thoughts (obsessions) and repetitive behaviours (compulsions). Although pharmacotherapy, behavioural therapy and electroconvulsive therapy are mainstays of OCD therapy, up to 30% of OCD patients fail to respond to these modalities. In patients with severe intractable OCD surgery is an option. We present two cases of severe OCD treated with bilateral anterior thermocapsulotomy.
METHODS: Two patients, both of whom had unsuccessfully undergone long term pharmacotherapy, behavioural therapy and electroconvulsive therapy and whose SCID-I evaluations showed OCD and major depression underwent bilateral anterior thermocapsulotomy. Postoperatively Yale-Brown obsessive compulsive score dropped to 15 in one patient and to 5 in the other out of a possible 40, and no neuropsychological deterioration was observed in either patient.
CONCLUSION: Two cases of treatment resistant OCD that underwent anterior capsulotomy are presented, and surgical indications and clinical protocol are evaluated. Good results obtained in these cases corroborate findings of a literature review, demonstrating that anterior capsulotomy can provide relief in OCD.

Keywords: obsessive–compulsive disorder, frontal lobe, functional neurosurgery, psychiatric surgery, psychosurgery, stereotactic surgery, anterior capsulotomy, thermocapsulotomy


Orhan Barlas, Işın Baran Kulaksızoğlu, Hakan Gürvit, Burcu Göker, Tonguç Berkol, Bilgehan Solmaz, Serap Batmaz. Surgical Treatment in Intractable Obessive-Compulsive Disorder: Anterior Capsulotomy. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 86-92

Sorumlu Yazar: Orhan Barlas, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale