Kafa Travmalı Olgularda Nöroleptik Malign Sendromun Erken Tanı ve Tedavisi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 89-94 | DOI: 10.5222/sscd.2014.089  

Kafa Travmalı Olgularda Nöroleptik Malign Sendromun Erken Tanı ve Tedavisi

Hafize Öksüz1, Birsen Doğu1, Mahmut Arslan1, Gökçe Gişi1, Cengizhan Yavuz1, Şeyma Bahar1, Zafer Yüksel2, Arzu Uygungelen1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ad, Kahramanmaraş

Genellikle nöroleptik ilaç kullanımı ile ortaya çıkan ve tatmin edici tedavisi bulunmayan Nöroleptik Malign Sendrom (NMS), nadir görülen ve yaşamı tehdit edici nörolojik acillerdendir. Klinik olarak hipertermi, kas rijiditesi, otonomik disfonksiyon ve şuur bozuklukları; laboratuar bulgusu olarak ise serum kreatinfosfokinaz (CPK) düzeyinde yükselme ve lökositoz görülebilir. Risk faktörleri arasında adolesan yaş, erkek cinsiyet, elektrolit düzensizlikleri, dehidratasyon, düşük serum demir düzeyi, antiemetiklerin kullanımı, men¬tal retardasyon, travma, organik beyin sendromu, eks¬trapiramidal bozukluklar (Parkinson has¬talığı gibi), alkolizm ve malnutrisyon sayılabilir. Bu yazıda yoğun bakımda travmatik beyin hasarı (TBH) nedeniyle takip ettiğimiz üç NMS vakası sunulmuştur. Ayrıca NMS tanı ve tedavisi de tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nöroleptik Malign Sendrom, Travmatik Beyin Hasarı, Dopaminerjik İleti, Dantrolen.


Early Diagnosis and Treatment of Neuroleptic Malignant Syndrome In Patients with Head Trauma

Hafize Öksüz1, Birsen Doğu1, Mahmut Arslan1, Gökçe Gişi1, Cengizhan Yavuz1, Şeyma Bahar1, Zafer Yüksel2, Arzu Uygungelen1
1Kahramanmaras Sutcu Imam University Medicine Faculty, Department Of Anesthesia And Reanimation, Kahramanmaras, Turkey
2Kahramanmaras Sutcu Imam University Medicine Faculty, Department Of Brain And Nerve Surgery, Kahramanmaras, Turkey

Neuroleptic malignant syndrome (NMS), that often associated with the use of neuroleptics and has no satisfactory treatment is a rare and life-threatening neurological emergencies. NMS has some clinical symptoms such as hyperthermia, muscular rigidity, autonomic dysfunction, consciousness disorders and laboratory findings such as serum kreatinfosfokinaz (CPK) level elevation, leukocytosis. Risk factors include adolescent age, male gender, electrolyte disturbances, dehydration, low serum iron level, the use of antiemetics, mental retardation, trauma, organic brain syndrome, extrapiramidal disorders (such as Parkinson's disease), alcoholism and malnutrition. In this article, three cases of NMS who had treated in the intensive care unit because of traumatic brain injury (TBI) are presented. Also the diagnosis and treatment of NMS are discussed.

Keywords: Neuroleptic Malignant Syndrome, Traumatic Brain Injury, Dopaminergic Messages, Dantrolene.


Hafize Öksüz, Birsen Doğu, Mahmut Arslan, Gökçe Gişi, Cengizhan Yavuz, Şeyma Bahar, Zafer Yüksel, Arzu Uygungelen. Early Diagnosis and Treatment of Neuroleptic Malignant Syndrome In Patients with Head Trauma. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 89-94

Sorumlu Yazar: Hafize Öksüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale