Spinal İntradural Tümörler [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 57-63 | DOI: 10.5222/sscd.2014.057  

Spinal İntradural Tümörler

Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu, Azmi Tufan, Erdinç Özek
Tcsb Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen spinal intradural yerleşimli tümör olgularının retrospektif olarak incelenerek, klinik ve cerrahi sonuçların literatür ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde opere edilen 34 spinal intradural yerleşimli tümör olgusu dahil edildi. Olguların 19’u erkek, 15’i kadındı. Hastaların yaşı 16-66 (ort.41) arasında değişmekte idi.
Bulgular: Ekstramedüller yerleşimli tümörlerde en sık rastlanılan patolojik tanı schwannom ve menenjiom iken intramedüller tümörlerde astrositom ve epandimomdu. Ekstramedüller tümörlü olgularda total tümör eksizyonu oranı % 86 iken bu oran intramedüller tümör olgularında % 47 idi. Olguların 5’i postoperatif radyoterapi (RT) gördü. Olgular 3 - 46 ay (ort.26 ay) takip edildi. 1 olgu postoperatif erken dönemde, 1 olgu da postoperatif geç dönemde eksitus oldu. Ulaşılabilen 26 olgudan 25’inin fonksiyonel durumlarının iyi (Frankel D ve E) olduğu görüldü.
Sonuçlar: Spinal tümörlerin cerrahisinde, son yıllardaki teknolojik ilerlemeler ile daha agresif teknikler gelişmekte ve daha yüz güldürücü cerrahi sonuçlar alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Ekstramedüller tümör, İntramedüller tümör


Spinal Intradural Tumors

Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu, Azmi Tufan, Erdinç Özek
Ministry of Health Okmeydani Education & Research Hospital, Neurosurgery Department

Aim: The aim of this study is to retrospectively examine patients diagnosed with intradurally located spinal tumors and operated in our clinic and also to evaluate the clinical and surgical outcomes under the light of literature.
Methods: 34 cases (19 male and 15 female) of intradurally located spinal tumors that were operated in our clinic are included in the study. Patient’s ages ranged between 16 and 66 (avrg. 41).
Results: While the most common pathologic diagnosis with extramedullary located tumors were schwannoma and meningioma; astrocytoma and epandimoma were common with intramedullary tumors. The total tumor excision rate was 86% for extramedullary tumors, while this rate was 47% in the intramedullary tumors. Five cases underwent postoperative radiotheraphy (RT). Cases were followed 3 to 46 months (avrg. 26 months). One patient was lost in the early postoperative period and one was lost in the late postoperative period. 25 out of 26 were further contacted and have had good functional status (Frankel D and E).
Conclusion: With the help of technological advancements, it has been possible to develop more aggressive techniques in spinal tumor sand due to this development, results are more promising.

Keywords: Extramedullary tumor, Intramedullary tumor, Surgery


Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu, Azmi Tufan, Erdinç Özek. Spinal Intradural Tumors. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 57-63

Sorumlu Yazar: Cem Dinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale