Radikülopatiye Yol Açan Lomber Bölge Ganglion Kisti: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 9-13 | DOI: 10.5222/sscd.2014.009  

Radikülopatiye Yol Açan Lomber Bölge Ganglion Kisti: Olgu Sunumu

Osman Akgül, Ahmet Ferruh Gezen
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce

Jukstafaset kistleri adı verilen sinovial ve ganglion kistleri nadir görülen, radiküler semptomlarla disk hernilerini taklit edebilen intraspinal lezyonlardır. Ganglion kisti sık rastlanmayan, daha çok spinal kolonun lomber bölgesinde ortaya çıkan bir patolojidir. Bu kistler sıklıkla kronik ilerleyici radikülopati veya spinal kanal kompresyonuna bağlı yavaş başlangıçlı bel ağrısına neden olurlar. Bel ve sol bacak ağrısı şikayetiyle başvuran 52 yaşındaki kadın hastada yapılan manyetik rezonans görüntüleme sonucunda L4-5 lomber bölge ganglion kisti tanısı kondu. L4 hemiparsiyel laminektomi yapıldıktan sonra kistik kitle tümüyle eksize edildi. Semptomlar ve nörolojik bulgular ameliyat sonrasında düzelme gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Ganglion kisti, lomber vertebra, manyetik rezonans görüntüleme.


A Case of Lumbar Region Ganglion Cyst Causing Radiculopathy

Osman Akgül, Ahmet Ferruh Gezen
Department Of Neurosurgery, Düzce University, Düzce, Turkey

Synovial and ganglion cysts, called Juksta-faset cysts, are rare intraspinal lesions that can mimic radicular symptoms in disc hemiations. Ganglion cysts are an uncommon pathology which usually occur in the lumbar spine. These cysts can often result in slow-onset chronic progressive radiculopathy or back pain due to the compression of the spinal canal. As a result of a magnetic resonance imaging, a 52 years old woman who presented with low back and left leg pain was diagnosed with L4-5 lumbar ganglion cyst. The cystic mass was completely excised from after the L4 partial hemilaminectomy. The symptoms and neurologic findings after surgery indicated some improvements.

Keywords: Ganglion cyst, lumbar spine, magnetic resonance imaging.


Osman Akgül, Ahmet Ferruh Gezen. A Case of Lumbar Region Ganglion Cyst Causing Radiculopathy. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 9-13

Sorumlu Yazar: Osman Akgül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale