Beyin Cerrahisi Hastalarında Herpesvirüs Reaktivasyonu: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 145-149

Beyin Cerrahisi Hastalarında Herpesvirüs Reaktivasyonu: Olgu Sunumu

Yavuz SAMANCI, Celal IPLIKCIOGLU, Erdinc OZEK
Nöroşirurji Anabilim Dalı, Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,istanbul,türkiye

AMAÇ: Bu makalede kliniğimizde opere olmuş 4 hastada görülen post-operatif herpesvirus reaktivasyonu ile ilgili gözlemlerimizi sunmaktayız.

YÖNTEM ve BULGULAR: 2007–2009 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde opere olmuş 4 hasta çalışmamızın konusunu oluşturdu.

SONUÇ: Gözlem sonuçları literatür bilgileri ile tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Herpes simplex virus, Trigeminal nevralji, Herpetik viral reaktivasyon


Reactivation of Herpesvirus in Neurosurgical Patients: Case Report

Yavuz SAMANCI, Celal IPLIKCIOGLU, Erdinc OZEK
Neurosurgery Department,ministry Of Health Okmeydani Education And Research Hospital,ıstanbul,turkey

OBJECTIVE: We report our experience with post-operative herpesvirus reactivation in 4 patients who underwent surgery.

METHODS and RESULTS: We reviewed 4 patients who underwent a surgical treatment at the Department of Neurosurgery, Ministry of Health Okmeydani Education and Research Hospital between 2007-2009.

CONCLUSION: The results are discussed with references.

Keywords: Herpes simplex virus, Trigeminal neuralgia, Herpetic viral reactivation


Yavuz SAMANCI, Celal IPLIKCIOGLU, Erdinc OZEK. Reactivation of Herpesvirus in Neurosurgical Patients: Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 145-149

Sorumlu Yazar: Yavuz SAMANCI, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale