Meme Kanseri Öyküsü Olan Hastada İntradiploik Epidermoid Kist [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 27-29

Meme Kanseri Öyküsü Olan Hastada İntradiploik Epidermoid Kist

Fatih Bayraklı1, Selçuk Peker2
1Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroşirürji Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Meme kanseri öyküsü olan hastada kafa kemiğindeki bir lezyon bildirilmiştir. Kırk dört yaşında
kadın hasta sıkıntı, baş dönmesi ve kafanın sağ parietal bölgesinde şişlik nedeniyle başvurdu.
Öncelikli teşhis meme kanserinin metastazı olarak düşünüldü. Nöroradyolojik değerlendirme
kistik lezyon olasılığını ortaya koydu. Lezyon cerrahi olarak çıkarıldı ve histopatolojik tetkik
sonucu epidermoid kist olarak bildirildi.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid kist, metastaz, kranial lezyonlar


Intradiploic Epidermoid Cyst in a Patient with Breast Cancer History

Fatih Bayraklı1, Selçuk Peker2
1Department Of Neurosurgery, Acıbadem Maslak Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Acibadem University, Istanbul, Turkey

Cranial vault lesion in a patient with breast cancer history is reported. A 44-year-old woman
presented with dizziness, fatigue, and protrusion in the right parietal region of the head. Leading
diagnosis was metastasis of breast cancer to the cranium. Neuroradiological evaluation showed
possible cystic lesion. Surgical resection was performed, and histopathological examination
showed an epidermoid cyst.

Keywords: Cranial vault lesions, epidermoid cyst, metastasis


Fatih Bayraklı, Selçuk Peker. Intradiploic Epidermoid Cyst in a Patient with Breast Cancer History. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 27-29

Sorumlu Yazar: Fatih Bayraklı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale