Mikrocerrahi ile diskektominin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon, sekestrasyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 27-32 | DOI: 10.5222/sscd.2016.30301  

Mikrocerrahi ile diskektominin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon, sekestrasyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi

Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eah

Amaç: Bu çalışmada mikrocerrahi ile diskektominin etkinliği olup olmadığını görmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Mikrocerrahi ile diskektomi (n=79) yapılan hastaların işlem sonrası 1. hafta, 6. ay, 1. ve 2. yıl VAS değerleri üzerine etkisi olup olmadığı karşılaştırıldı
Sonuçlar: Mikrocerrahi ile diskektomi uygulanan hastalarda preoperatif VAS değerleri post-operatif VAS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksekti.
Sonuç: Mikrocerrahi ile diskektomi etkinliği açısından başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Mikrocerrahi, Diskektomi, protrüzyon, bulging, ekstrüde ve sekestre disk


Efficacy of discectomy with microsurgery is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extrüktion, segregate and bulging

Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC. MSU. Diyarbakır Gazi Yayargil Trh

Aim: we aimed to see there was whether efficacy of discectomy with microsurgery or not in this study.
Material and Method: Discectomy with microsurgery (n = 79) effect on 1 week, 1,6 months and 1,2 years VAS scores of the patients and compared whether differences pre-operative with post-operative VAS scores.
Results: Pre-operative VAS scores are higher post-operative VAS scores in discectomy with microsurgery applied patients
Conclusion: Discectomy with microsurgery successful in therm of efficacy of discectomy

Keywords: Microsurgery, discectomy protruzion, bulging, extruded, segregate disc


Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş. Efficacy of discectomy with microsurgery is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extrüktion, segregate and bulging. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale