Dural Ponksiyona Bağlı Başağrısının Tedavisinde Epidural Kan Yaması Uygulaması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(2): 67-71

Dural Ponksiyona Bağlı Başağrısının Tedavisinde Epidural Kan Yaması Uygulaması

Abdulkadir Atım1, Atilla Ergin2, Omer Yanarateş2, Murat Kuyumcu3, Ercan Kurt2
1Beytepe Asker Hastanesi,anestezi Bölümü, Ankara
2Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad.,gülhane Askeri Tıp Akademisi (gata), Ankara
3Denizli Asker Hastanesi, Anestezi Bölümü, Denizli

Giriş: Dural ponksiyona bağlı baş ağrısı (PDPH) spinal ve epidural anestezi sonrası bazı hastalarda şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı ile karakterizedir. Bu çalışmanın amacı PDPH nedeniyle yakınması olan hastalarda epidural kan yaması (EBP) uygulamasının etkisinin değerlendirilmesi ve konservatif tedavi prosedürüyle karşılaştırılmasıdır.
Materyal ve Metodlar: 2004-2007 yılları arasında, The American Society of Anesthesiologists (ASA) fiziksel durumu I olan 1446 spinal (1272 erkek ve 174 bayan), 45 epidural (tümü erkek) ve 2 kombine spinal epidural (tümü bayan) anestezi uygulanan hastası retrospektif olarak incelendi.
Sonuçlar: PDPH toplam 14 hastada (0.93 %) bulundu. 9 hastaya EBP, kalan 5 hastaya ise konservatif tedavi uygulandı. EBP için epidural bölgeye 15 ml otolog kan injeksiyonu yapıldı. Dokuz hastada da 15-30 dakika içerisinde baş ağrısı tam olarak geçti.
Yorum: Epidural kan yaması şiddetli PDPH tedavisinde etkili bir uygulamadır. Oral parasetamol ve kafein kombinasyonları ve intravenöz hidrasyon da ayrıca semptomatik tedavide etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Dural ponksiyon sonrası baş ağrısı, epidural kan yaması


Epidural Blood Patch for the Management of Post-dural Puncture Headache

Abdulkadir Atım1, Atilla Ergin2, Omer Yanarateş2, Murat Kuyumcu3, Ercan Kurt2
1Department Of Anesthesiology,beytepe Military Hospital, Ankara
2Department Of Anesthesiology, Gulhane Military Medical Academy (gata), Ankara
3Denizli Military Hospital, Department Of Anesthesiology. Denizli

Aim: Post-dural puncture headache (PDPH) is characterized by its severity and nausea in some patients after spinal and epidural anesthesia. The aim of this study is to evaluate the effect of epidural blood patch (EBP) application and compare it to the conservative treatment procedure in patients suffering from PDPH.
Material and Methods: Between 2004 and 2007, The American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status I patients comprising 1446 spinal (1272 males and 174 females), 45 epidural (all males) and 2 combined spinal epidural (2 females) anesthesia were performed patients, were investigated retrospectively.
Results: PDPH was observed in a total of 14 patients (0.93 %). EBP was performed on 9 patients while the remaining 5 patients received conservative treatment. For EBP, 15 ml of autologous blood was injected into the epidural space. EBP provided complete relief from headache within 15-30 minutes in 9 patients.
Conclusion: Epidural blood patch is an effective procedure in severe PDPH. Oral paracetamol and caffeine combinations and intravenous hydration are also effective in symptomatic treatment.

Keywords: Postdural puncture headache, epidural blood patch


Abdulkadir Atım, Atilla Ergin, Omer Yanarateş, Murat Kuyumcu, Ercan Kurt. Epidural Blood Patch for the Management of Post-dural Puncture Headache. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(2): 67-71

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Atım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale