Ventrikülo-Peritoneal Şantın Vetriküler Ucunun Subgaleal Alana Ekstrüzyonu: Olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 20-23 | DOI: 10.5222/sscd.2014.020  

Ventrikülo-Peritoneal Şantın Vetriküler Ucunun Subgaleal Alana Ekstrüzyonu: Olgu sunumu

Murat Yılmaz1, Orhan Kalemci1, Koray Ur1, Zafer K Yüksel2, Kemal Yücesoy1
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi ABD, İzmir
2Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi ABD, Kahraman Maraş

Giriş: Hidrosefali tedavisinde, belirgin bir sebep olmaksızın ventrikülo-peritoneal (VP) shunt kateter ucunun göçetmesi nadirgörülen bir komplikasyondur.
Olgu sunumu: Beş aylık hidrosefalisi bulunan bebekte nadir olarak görülen, ventrikülo - peritoneal shuntın ventriküler kateter ucunun saçlı derde subgaleal alana çıkması olgusu sunulmuştur. Komplikasyon VP shunt takılmasını takiben yaklaşık 3 ay sonra ortaya çıkmıştır. Hastaya herhangi bir nörolojik kötüleşme olmaksızın VP shunt revizyonu ameliyatı uygulandı ve klinik takibe alındı.
Sonuç: Sadece ventriküler ucun yerinden saçlı derinin altına çıkması olgusu bugüne kadar literatürde rapor edilmemiştir. VP shunt uygulamaları hidrosefali tedavisinde çok etkili olmakla birlikte öngörülemeyen komplikasyonlara sebep olabilirler.

Anahtar Kelimeler: migrasyon, shunt, ventriküloperitoneal, saçlı deri altına yumaklanma


Extrusion of the Ventricular Component of a Ventriculo-Peritoneal Shunt Into the Subgaleal Space: Case Report of an Unusual Complication

Murat Yılmaz1, Orhan Kalemci1, Koray Ur1, Zafer K Yüksel2, Kemal Yücesoy1
1Dept Of Neurosurgery, University Of Dokuz Eylul, School Of Medicine, Izmir, Turkey
2Department Of Neurosurgery, University Of Sutcu Imam, School Of Medicine, Kahraman Maras, Turkey

Background: The migration of ventriculo-peritoneal (VP) shunt catheters used in the treatment of hydrocephalus is an infrequent complication which occurs without any recognizable cause..
Case report: An unusual case of ventricular catheter extrusion into the subgaleal area in a five-month-old hydrocephalic baby is presented. The event occured 3 months following the placement of a VP shunt. VP shunt revision was performed without any neurological deterioration, and the patient has been undertaken clinical followup.
Conclusion: In the literature ventricular end extrusion into the scalp has not been reported. Although VP shunt application is very effective in treatment of hydrocephalus, it may cause unexpected complications.

Keywords: migration, shunt, ventriculoperitoneal, subgaleal coiling.


Murat Yılmaz, Orhan Kalemci, Koray Ur, Zafer K Yüksel, Kemal Yücesoy. Extrusion of the Ventricular Component of a Ventriculo-Peritoneal Shunt Into the Subgaleal Space: Case Report of an Unusual Complication. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 20-23

Sorumlu Yazar: Murat Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale