Lumbar disk hernisinde endoskopik laser disk dekompresyonu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 22-26 | DOI: 10.5222/sscd.2016.29491  

Lumbar disk hernisinde endoskopik laser disk dekompresyonu

Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ. Gazi Yaşargil EAH

Giriş: Lumbar radiküler ağrı sıklıkla spinal stenoz, dejeneratif spondiolistezis ve disk hernisinden kaynaklanır. Nukleo-anuloplasti, laser epiduroskopik nöral dekompresyon gibi minimal invaziv disk dekompresyon yöntemleri bu gibi ağrıların tedavisinde kullanılabilir.
Amaç: Endoskopik laser disk dekompresyon un uzun dönem sonuçları, disk hernisine sahip lumbar radikuler ağrısı olan hastalarda tedavi edicidir.
Metod: Bu çalışmaya toplam 54 hasta dahil oldu. Ağrının iğleşmesi bazal ve 1-6-12-24. aylarda VAS değerleri yoluyla yapıldı. Post-operatif ağrı 24 saatlik period boyunca değerlendirildi. Komplikasyon ve yan etkiler operasyon esnasıda dahil kaydedildi.
Sonuçlar: Hastaların ağrı değeri ortalamaları tedavi sonrası 1,6,12,24. aylarda işlem yapıldıktan sonra anlamlı derecede daha düşüktü. EELD uygulanan 4 hastada işlem esnasında baş ağrısı oluştu. Fakat kanama, dural/nöral yaralanma ya da enfeksiyon gibi ciddi komplikasyon oluşmadı.
Sonuç: EELD bel ya da radiküler ağrılı dikkatlice seçilmiş hastalarda makul bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Epiduroskopi, laser, dik, herni, anuloplasti


Endoscopic epidural laser disc decompression for lumbar disc herniation

Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
TC. MSU. Gazi Yasargil TRH

Backgraund: Lumbar radicular pain often results from lumbar disc herniation, spinal stenozis or degenerative spondylolisthesis. Minimally invazive disc decompression procedures such as nucleo anuloplasty or epiduroscpic neural decompression by laser have been devised to treat such pain
Objective: The long term outcomes of disc decompression by endoscopic laser decompression (EELD) were curatived in patients with lumbar radicular pain due to disc herniation.
Method: A total of 54 patient were enrolled in this study. The pain relief was evaluated at base-line and at 1,6,12,24 months post procedure via the VAS. Postoperative wound pain was assessed over a 24 hour period. Complication and side effects were also recorded as were operative times.
Results: At post treatment months 1,6,12,24 the mean pain scores of patients were significantly lower regardles of the procedure used. Four patinets undergoing EELD procedure experienced headache during the procedures, however no serious complications such as bleeding dural/neural injures or infection were recorded for EELD
Conclusion: EELD is reasinable treatment options for carefully selected patients with lower back or radicular pain.

Keywords: Epidoroscopy, laser, disc, herniation, annuloplasty


Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş. Endoscopic epidural laser disc decompression for lumbar disc herniation. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale