Periarteriyel kan varlığına bağlı gelişen vazokonstrüksiyonda nimodipin ve amiodaronun etkisinin karşılaştırılması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 93-100

Periarteriyel kan varlığına bağlı gelişen vazokonstrüksiyonda nimodipin ve amiodaronun etkisinin karşılaştırılması

Gökşin Şengül, Mahmut Arık, Ali Akar, Erhan Takçı, Yusuf Tüzün, Çetin Refik Kayaoğlu, Hakan Hadi Kadıoğlu, İsmail Hakkı Aydın
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Subaraknoid kanama sonrası serebral vazospazm düz kas kontraksiyonuna bağlı gelişir. Serebrovasküler düz kas kontraksiyonu hücre zarından kalsiyum girişine bağlıdır. Bu girişin engellenmesi subaraknoid kanama sonrası vazospazmı engelleyebilir. Nimodipin serebroselektivitesi yüksek bir kalsiyum kanal blokeridir. Amiodaron sistemik vazodilatör bir ajan olup, kalsiyum kanallarını bloke edici etki de gösterir.
Çalışmamızın amacı, deneysel periarteriyel kan varlığına bağlı oluşan vazokonstrüksiyonda nimodipin ve amiodaronun etkisini karşılaştırmaktır.
MATERYAL-METOD: Bu çalışmada 120 melez, albino, erkek tavşan kullanıldı. Hayvanlar önce rastgele iki gruba, iki grup da 1, 3, 7, 14 ve 28 günlük izlem sürelerine göre, 12 tavşandan oluşan 5 alt gruba ayrıldı. Hayvanların kommon karotid arter (KKA)’leri açığa çıkarıldıktan sonra periadventisiyal olarak silastik bir kılıf içerisinde çalışma grubunda otolog kan-polivinil alkol (PVA) karışımı, kontrol grubunda ise salin-PVA karışımı uygulandı. Hayvanlar izlem sürelerinin sonunda sakrifiye edilerek KKA’leri çıkarıldı ve helikal stripler hazırlandı. İzometrik kontraksiyon ölçücüye yerleştirilen striplerde noradrenalin tarafından uyarılan kontraktil aktivite, ortama nimodipin ve amiodaron eklenmeden ve/veya eklendikten sonra ölçüldü.
BULGULAR: Kontraktil aktivitenin çalışma grubunda daha fazla olmak üzere her iki grupta da azaldığı gözlendi. Amiodaronun kontraksiyonları çalışma grubunda süre ile artan bir biçimde engellerken, kontrol grubunda azalan bir biçimde engellediği gözlemlendi. Nimodipin çalışma grubundaki kontraksiyonları kontrol grubuna göre daha fazla engelledi. Kanla temas süresinin yaklaşık ilk yarısında nimodipinin, ikinci yarısında ise amiodaronun daha etkin olduğu saptandı.
SONUÇ: Sonuçlarımız gerek nimodipin gerekse amiodaronun vazospazmı engellemede etkili olduğunu, amiodaronun uzun süreli kanla temas eden damarlarda nimodipine göre daha etkili olduğunu, klinik vazospazmın geç döneminde ve/veya nimodipinle kombine olarak hem erken hem geç döneminde kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amiodaron, nimodipin, serebral vazospazm, subaraknoid kanama


Comparision of the efficacy of nimodipine and amiodarone on periarterial blood induced vasoconstriction

Gökşin Şengül, Mahmut Arık, Ali Akar, Erhan Takçı, Yusuf Tüzün, Çetin Refik Kayaoğlu, Hakan Hadi Kadıoğlu, İsmail Hakkı Aydın
Department Of Neurosurgery, Medical School, Ataturk University, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: Inhibition of calcium entrance may prevent vasospasm after subarachnoid hemorrhage. Nimodipine is a calcium channel blocker with high cerebrovascular selectivity. Amiodarone, known as a systematic vasodilator, also has calcium channel blocking effect. This study aims to compare the effects of nimodipine and amiodarone on periarterial blood induced vasoconstriction
MATERIALS-METHOD: In this study, 120 hybrid, albino, male rabbits were used. Animals were randomly divided into two groups, then these two groups were further divided into 5 subgroups, on the basis of follow-up duration. Following the exposure of common carotid arteries (CCAs), in the study group a mixture of autologous blood- polyvinyl alcohol (PVA) and in the control group a mixture of saline-PVA were applied around the vessel, periadventitially. All subjects were sacrificed at the end of the pre-determined follow-up period; CCAs were prepared in the shape of helical strips. Noradrenaline induced contractile activity of the vessel samples placed in organ bath were measured with or without adding nimodipine and amiodarone and recorded using a Grass polygraph.
FINDINGS: Contractile activity seemed to decrease in both groups, significantly in the study group. Amiodarone seemed to inhibit the contractions in a gradually increasing manner in the study group, and in a gradually decreasing manner in the control group. Nimodipine inhibited the contractions more in the study group compared with the control group. Nimodipine seemed to be more effective in the first half and amiodarone in the latter half of contact time to the blood.
CONCLUSION: These results suggest that both amiodarone and nimodipine are effective in preventing vasosapasm, amiodarone being more effective in vessels that were in longer contact with blood than nimodipine.

Keywords: Amiodarone, cerebral vasospasm, nimodipine, subarachnoid hemorrhage


Gökşin Şengül, Mahmut Arık, Ali Akar, Erhan Takçı, Yusuf Tüzün, Çetin Refik Kayaoğlu, Hakan Hadi Kadıoğlu, İsmail Hakkı Aydın. Comparision of the efficacy of nimodipine and amiodarone on periarterial blood induced vasoconstriction. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(2): 93-100

Sorumlu Yazar: Gökşin Şengül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale