Primer vertebra tümörü görünümündeki spinal primitif nöroektodermal tümör;Olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 119-122 | DOI: 10.5222/sscd.2014.119  

Primer vertebra tümörü görünümündeki spinal primitif nöroektodermal tümör;Olgu sunumu

Ozan Ganiüsmen1, Güven Çıtak1, Hakan Korkmaz1, Ali Samancıoğlu2, Füsün Demirçivi Özer3
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı,izmir
2Buca Seyfidemirsoy Hastahanesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı,izmir
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastahanesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı,izmir

Primitif nöroektodermal tümörler çocukluk ve erken gençlik dönemlerinin en malign tümörlerinden bir grubu oluştururlar. Spinal primer primitif nöroektodermal tümör (PNET) nadirdir. Son yıllarda bildirilen hasta sayısı farkındalığın artması ile bağlantılı olarak sıklaşmış olup, 80 üstünde olgu bulunmaktadır. Spinal PNET spinal bölgenin her düzeyinde ve her kompartmanında olabilmektedir. İntramedüller, intradural- extramedüller ve extradural kompanentleri kolaylıkla total eksize edilse de, kombine tedavilere rağmen en uzun survi altı yılı ancak bulmaktadır. 17yaşındaki L1 kırğı ile başvuran hastada primer vertebra tümörü görünümündeki spinal PNET sunulmaktadır. Bilgilerimize göre korpus kökenli PNET daha önce sunulmamıştır. Hasta sırası ile cerrahi(kırık nedeni ile postero lateral stabilizasyon dahil),radyoterapi ve kemoterapi tüm tedavileri yapılarak 2,5 yıl izlenmiştir.
KEY WORDS: Ewing sarcoma, primitive neuroectodermal tumor, spine, spinal PNET

Anahtar Kelimeler: Ewing sarkom, primitif nöroektodermal tümör, spinal, spinal PNET


Primary spine tumor view spinal primitive neuroectodermal tumor;Case presantation

Ozan Ganiüsmen1, Güven Çıtak1, Hakan Korkmaz1, Ali Samancıoğlu2, Füsün Demirçivi Özer3
1Department Of Neurosurgry,sifa Universty Medical Faculty,izmir,turkey
2Department Of Neurosurgry, Buca Seyfidemirsoy Hospital
3Department Of Neurosurgry, Tepecik Hospital

Primitive neuroectodermal tumors are the most common malignant tumor of childhood and early childhood periods to form a group.Primary spinal primitive neuroectodermal tumor (PNET) are rare.In recent years the number of patients reported increased awareness became frequent in connection with and above the case 80 is located.At every level of the spinal region, and each compartment may be spinal PNET.Intramedullary, intradural-extramedullary, and extradural companents although easily excised, although the combined treatment, but finds the longest survival period of six years.
Appearance of the primary tumor in patients presenting with L1fracture on17years spinal vertebrae are PNET.According to our corpus-based PNET previously submitted.Surgery patients, respectively (including broken because of the postero lateral stabilization), radiotherapy and chemotherapy followed for 2.5 years performed all treatments.

Keywords: Ewing sarcoma, primitive neuroectodermal tumor, spine, spinal PNET


Ozan Ganiüsmen, Güven Çıtak, Hakan Korkmaz, Ali Samancıoğlu, Füsün Demirçivi Özer. Primary spine tumor view spinal primitive neuroectodermal tumor;Case presantation. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 119-122

Sorumlu Yazar: Ozan Ganiüsmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale