Posterior fossa dermoid kisti: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 138-140

Posterior fossa dermoid kisti: Olgu Sunumu

Ayçiçek Dilber Çeçen, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Ali Börekci, Yasin Kibar
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

İntrakranyal basınç artışı bulguları nedeniyle acil olarak cerrahi girişim gerektiren, 5 yaşında bir kız çocuğunda rastlanan büyük bir posterior fossa dermoid kisti olgusu sunulmuştur. Hastada gözlenen Klippel-Feil gibi sendromu gibi diğer konjenital anomaliler ve patolojik bulgular ve sorunsuz klinik seyir ile bu kistlerin abseleşme eğilimi ve histopatolojik tanı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: posterior fossa, dermoid kist, serebellar abse, Klippel-Feil


Posterior fossa dermoid cyst: Case Report

Ayçiçek Dilber Çeçen, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Ali Börekci, Yasin Kibar
Dr.Lutfi Kirdar Kartal Research And Training Hospital 2. Neurosurgery Clinic, Istanbul

A five-year-old girl with a large posterior fossa dermoid cyst underwent emergency surgery for elevated intracranial pressure symptoms. The other congenital abnormalities such as Klippel-Feil syndrome and pathological symptoms together with the uneventful clinical course and the tendency for abscess development and histopathological diagnosis are emphasized.

Keywords: posterior fossa, dermoid cyst, cerebellary abscess, Klippel-Feil


Ayçiçek Dilber Çeçen, Hikmet Süslü, Necati Tatarlı, Ali Börekci, Yasin Kibar. Posterior fossa dermoid cyst: Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(3): 138-140

Sorumlu Yazar: Ayçiçek Dilber Çeçen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale