Kafaya Ateşli Silah Yaralanması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 69-73 | DOI: 10.5222/sscd.2014.069  

Kafaya Ateşli Silah Yaralanması

Onur Yaman1, Ahmet Turan Dağlı3, Ali Rıza Güvercin2, Kayhan Kuzeyli2
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon
3Şar Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Rize

Kranial ateşli silah yaralanmaları yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir (1).Travmalara bağlı ölümlerin %2 si kafa travmalarına, bunun da %14 ü ateşli silah yaralanmalarına bağlıdır. A.B.D’de ateşli silah yaralanmalarına bağlı kafa travması ölüm oranı 2-4/100000 dür (1).
Ateşli silah yaralanmalarında hastanın morbidite ve mortalitesini oluşturan faktörler, travmanın birincil (mekanik) etkileri yanında, alınacak önlemlerle azaltılabilecek ikincil hasarlardır.Ateşli silah yaralanmasına maruz kalan hastalara hızlı şekilde solunum ve dolaşım desteği sağlanmak ortaya çıkacak ikincil hasarları azaltacaktır.
Hastanın prognozunu belirleyen en önemli faktör, hastanın olay sonrasındaki Glaskow Koma Skalasıdır (GKS).Yapılan çalışmalarda GKS 13-15 olan hastalarda mortalite sıfıra yakın olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle GKS 13-15 olan hastalarda bilgisayarlı beyin tomografisinde acil cerrahi gerektirecek patoloji mevcutsa,acil olarak opere edilmelidir (2,3).Ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu antibiotik tedavisi ile birlikte profilaktik olarak 6-12 ay süresince antiepileptik tedavi başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, ateşli silah yaralanması


Gunshot Wound to Head

Onur Yaman1, Ahmet Turan Dağlı3, Ali Rıza Güvercin2, Kayhan Kuzeyli2
1Tepecik Research And Education Hospital, Clinic Of Neurosurgery, İzmir
2Karadeniz Technical University School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Trabzon
3Sar Hospital, Neurosurgery, Rize

Gunshot wounds to head have a great mortality and morbidity (1).Death due to head trauma has a rate of %2 and, %14 of them includes gunshot wounds.Deaths according to gunshot wounds to head in U.S has an incidence of 2-4/100000 (1).
The factors effect the morbidity and mortality of gunshot wounds are primary (mechanical) and the preventable factors known as secondary effects. Circulation and respiration must be ensured for patients with gunshot wounds to head to prevent the secondary damages.
Main factor that effects the prognose is the Glascow Coma Scale. (GCS).Patients with GCS of 13-15 have nearly no mortality.Because of that patient with GCS of 13-15 whom needs decompression have to be operated immidiatlly (2,3).To prevent the enfection after the surgery antibiotics have to be used and antiepileptics to prevent epilepsy for 6-12 months.

Keywords: Head trauma, gunshot wound


Onur Yaman, Ahmet Turan Dağlı, Ali Rıza Güvercin, Kayhan Kuzeyli. Gunshot Wound to Head. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(2): 69-73

Sorumlu Yazar: Onur Yaman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale