İntrakraniyal Psödotümöral Demiyelinizan Lezyon: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 46-48

İntrakraniyal Psödotümöral Demiyelinizan Lezyon: Olgu Sunumu

Bülent Canbaz, Saffet Tüzgen, Rahşan Kemerdere, Cihan İşler, Taner Tanrıverdi
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Bu yazıda intrakraniyal demiyelinizan yer kaplayan lezyonu olan fakat manyetik rezonans görüntülemelerde glial tümör olarak değerlendirilen bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Elde edilen ilk patolojik bulgular lezyonun bir enfeksiyona (toxoplasmosis) sekonder olarak geliştiği yönünde idi. Fakat, lezyonun verilen medikal tedaviye cevap vermemesi ve giderek büyümesi nedeniyle tekrar değerlendirildiğinde demiyelinizan bir lezyon olduğu ortaya kondu. Bu yazıda yanlış tanı sunulmuş ve bu tip lezyonların morbidite ve mortaliteye neden olmadan nasıl önlenebileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyin tümörleri, demiyelinizan lezyonlar, glial tümörler, psödotümör


Intracranial Pseudotumoral Demyelinating Lesion: Case Report

Bülent Canbaz, Saffet Tüzgen, Rahşan Kemerdere, Cihan İşler, Taner Tanrıverdi
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

We present a case with a demyelinating lesion, which was first suspected to be a glial tumor in respect to its appearance on magnetic resonance imaging. Depending on the first pathologic examination, the lesion was thought to be an infectious event due to toxoplasmosis. However, as the disease progressed and did not answer to medical treatment, it was further evaluated and found to be a demyelinating lesion. In this report, we present a misdiagnosis and discuss how it could be prevented not to cause increased morbidity and mortality before instituting proper treatment.

Keywords: Brain tumors, demyelinating lesions, glial tumors, pseudotumor


Bülent Canbaz, Saffet Tüzgen, Rahşan Kemerdere, Cihan İşler, Taner Tanrıverdi. Intracranial Pseudotumoral Demyelinating Lesion: Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 46-48

Sorumlu Yazar: Bülent Canbaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale