Yaşlılarda Kronik Subdural Hematomun İki Adet Burr-Hole Kraniostomi Ve Kapalı Sistem Drenaj İle Boşaltılması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 220-228

Yaşlılarda Kronik Subdural Hematomun İki Adet Burr-Hole Kraniostomi Ve Kapalı Sistem Drenaj İle Boşaltılması

Halil İbrahim Seçer, Bülent Düz, Alparslan Kırık, İlker Solmaz, Yusuf İzci, Engin Gönül
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ad Ankara

AMAÇ: Kronik subdural hematomlar (KSDH) günümüzde en sık karşılaşılan intrakranyal kanama çeşitlerindendir. Özellikle yaşlılarda uygun tedavi ile prognozu iyidir. KSDH’ların tedavisinde birçok farklı cerrahi teknik uygulanmaktadır. Bu çalışmada iki adet burr-hole kraniotomi ve kapalı sistem drenaj ile tedavi edilmiş 60 yaş üzeri KSDH’lu 45 olgu incelendi.
YÖNTEM: 1995 ile 2007 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroşirürüji bölümünde iki adet burr-hole kraniotomi ve kapalı sistem drenaj ile tedavi edilmiş 60 yaş üzeri 45 KSDH’lu olgunun etiyolojileri, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası erken dönem takiplerinde belirti ve bulguları, Karnofsky performans değerleri, bilgisayarlı beyin tomografi (BBT) bulguları ve komplikasyonları incelendi.
BULGULAR: Olguların 32’si erkek, 12’si kadındı. Olguların yaş ortalaması 76,3’dü. En sık rastlanan belirti şuur bozukluğu, baş ağrısı ve yürüyüş bozukluğuydu. 11 olguda etiyolojik faktör belirlenemedi. Ortalama Karnofsky performans değerleri ameliyat öncesi 64,89 iken, ameliyat sonrası 70,67’idi. BBT’de hematom kalınlığı ameliyat öncesi ortalama 2,14 cm iken ameliyat sonrası 0,9 cm oldu. Cerrahiye bağlı komplikasyon görülmedi. 6 olgu hastanede sistemik nedenlerle öldü. 8 olgu ikinci kez ameliyat edildi.
SONUÇ: Burr-hole kraniotomi ve kapalı sistem hematom drenajı KSDH’un tedavisinde basit, güvenli ve komplikasyon riski az olan bir yöntemdir. Deneyimlerimize göre KSDH’lu yaşlı hastalarda kötü prognozun nedeni cerrahi sırasında hastanın kötü nörolojik durumu ve sistemik hastalığının olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik subdural hematom, burr-hole, drenaj, sonuç, rekürrens


Chronic Subdural Hematoma Treated By Two Burr-Hole Craniostomy And Closed-System Drainage In Elderly Patients

Halil İbrahim Seçer, Bülent Düz, Alparslan Kırık, İlker Solmaz, Yusuf İzci, Engin Gönül
Gulhane Military Medical Academy Neurosurgery Department Ankara

OBJECTIVE: This retrospective study of the records of 45 patients over than 60s years with chronic subdural hematoma treated with two burr-holes craniostomy with closed-system drainage was carried out.
METHODS: Between 1995 and 2007 at Gulhane Military Medical Academy, Neurosurgery Department, 45 consecutive patients over than 60s years treated with two burr-holes craniostomy with closed-system drainage for chronic subdural hematoma were evaluated for etiology, preoperative and postoperative early follow-up symptoms and signs, Karnofsky performance score, computerized tomography (CT) scan results, and complications.
RESULTS: The series included 32 males and 13 females, mean age 76,3 years. The principal symptom was altered mental status, gait disturbance, and headache. 11 patients had no etiological factors. Karnofsky performance score was 64,89 preoperatively, and 70,67 postoperatively. The mean thickness of the hematoma was 2,14 cm preoperatively, and 0,9 cm postoperatively. No complications occurred due to surgery. 6 patients died in hospital due to systemic complications. We performed the second operation in 8 cases.
CONCLUSION: Burr-hole with a closed drainage system is a simple, safe and efficient method for the treatment of CSDHs with a low rate of complications. In our experience, the worst prognostic factors for the outcome of CSDH patients were the neurological conditions and additional systemic diseases at the time of surgery.

Keywords: chronic subdural hematoma, burr-hole, drainage, outcome, and recurrence


Halil İbrahim Seçer, Bülent Düz, Alparslan Kırık, İlker Solmaz, Yusuf İzci, Engin Gönül. Chronic Subdural Hematoma Treated By Two Burr-Hole Craniostomy And Closed-System Drainage In Elderly Patients. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 220-228

Sorumlu Yazar: Halil İbrahim Seçer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale