Ani Gelişen Bilateral İzole Düşük Ayak ile Gelen İntradural Disk Herniasyonu: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 41-45 | DOI: 10.5222/sscd.2015.041  

Ani Gelişen Bilateral İzole Düşük Ayak ile Gelen İntradural Disk Herniasyonu: Olgu Sunumu

Bülent Güçlü1, Mehmet Tiryaki1, Erdal Gür1, Deniz Gülabi2
1Beyin Cerrahisi Kliniği, Sağlık Bakanlığı Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Sağlık Bakanlığı Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İntradural disk herniasyonu en sık olarak lumbar omurgada oluşan nadir bir durumdur. Genellikle intraoperatif olarak tanı konur. İntradural disk herniasyonu nedeni ile ani gelişen ve kauda ekuina sendromu bulguları eşlik etmeyen bilateral izole düşük ayak çok nadirdir.Biz kauda ekuina sendromu bulguları eşlik etmeyen ani gelişen bilateral düşük ayak ile gelen 41 yaşında bir erkek vakayı sunuyoruz. Hastaya daha önce çok seviyeli intervertebral disk hastalığı tanısı konmuş ve konservatif olarak takip ediliyormuş. Hasta acil servise ani gelişen bilateral düşük ayak sikayeti ile başvurdu. Lomber MRG incelemesinde çok seviyeli intervertebral disk ve L2-L3 seviyesinde ekstrude disk fragmanı tesbit edildi. L2 ve L3 laminektomi yapıldı ve sert bir intradural kitle palpe edildi. Dura açıldığında anterior durada küçük bir yırtıkla birlikte intervertebral disk parçası bulundu.
Parça çıkarıldı ve yırtık dikildi. Hastanın durumu cerrahiden sonra düzeldi. İntradural disk herniasyonları kauda ekuina sendromu bulguları eşlik etmeyen ani gelişen bilateral düşük ayak hastalığının ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilateral Düşük Ayak, İntradural disk herniasyonu, Lumber disk, Cerrahi


Intradural Disc Herniation Presenting with Acute Onset Bilateral Isolated Foot Drop

Bülent Güçlü1, Mehmet Tiryaki1, Erdal Gür1, Deniz Gülabi2
1Neurosurgery Clinic, Ministry Of Health Kartal Dr Lutfi Kirdar Research And Training Hospital, Kartal, Istanbul, Turkey
2Orthopedics And Traumatology Clinic,ministry Of Health Kartal Dr Lutfi Kirdar Research And Training Hospital, Kartal, Istanbul, Turkey

Intradural disc herniation is a rare entity that occurs most frequently in the lumbar spine. Most often it is diagnosed intraoperatively. Acute onset of bilateral foot drop due to intradural disc herniation without any sign of the cauda equina syndrome is also extremely rare. We described a case of a 41-year-old male who presented to us with acute onset bilateral foot drop without any sign of the cauda equina syndrome. He had previously been diagnosed as having multiple- level intervertebral herniations and managed conservatively. He was admitted to the emergency room with acute onset bilateral foot drop. Lumbar MRI revealed multiple-level disc herniations and extruded disc fragment at L2-L3 level. L2 and L3 laminectomies were performed and a hard intradural mass was palpable. On opening the dura a fragment of intervertebral disc was found with a small defect in the anterior dura.
The fragment was removed and the dura was sutured. The patient recovered well from the surgery. Intradural disc herniation must be considered in the differential diagnosis of acute onset bilateral foot drop without any sign of the cauda equina syndrome

Keywords: Bilateral foot drop, Intradural disc herniation, Lumbar disc, Surgery


Bülent Güçlü, Mehmet Tiryaki, Erdal Gür, Deniz Gülabi. Intradural Disc Herniation Presenting with Acute Onset Bilateral Isolated Foot Drop. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 41-45

Sorumlu Yazar: Bülent Güçlü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale