Servikal Tüberküloz Lenfadenit: Olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 111-114 | DOI: 10.5222/sscd.2014.111  

Servikal Tüberküloz Lenfadenit: Olgu sunumu

Olcay Eser1, Abdullah Ayçicek2, Çiğdem Tokyol3, Serhat Yıldızhan1, Ergün Karavelioğlu4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-burun-boğaz Ad, Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ad, Afyonkarahisar
4Bolvadin Dr.h.i̇.özsoy Devlet Hastanesi, Nöroşirurji, Afyonkarahisar

Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerin önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tüberküloz en çok akciğerleri tutmakla birlikte baş boyun bölgesindeki lenf bezleri, ağız, tonsil, dil, larenks ve farenks gibi ekstrapulmoner tutulumlarda mevcuttur. Boyunda kitle ile başvuran olgularda çoğu kez akciğer tüberkülozuna ait klinik bulgular bulunmadığından ayrıntılı inceleme ve tetkik gerekmektedir. 31 yaşında bayan hasta boyun bölgesinde şişlik şikâyetiyle polikliniğe başvurdu. Çekilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme(MR) incelemelerinde boyunda yumuşak doku kitlesi tespit edildi. Hasta opere edildi. Histopatolojik incelemede kazeifikasyon nekrozu ve mikroabse formasyonu izlendi

Anahtar Kelimeler: servikal kitle, ekstra-pulmoner tüberküloz, tüberküloz lenfadenit


Cervical Tuberculosis Lymphadenitis: Case Report

Olcay Eser1, Abdullah Ayçicek2, Çiğdem Tokyol3, Serhat Yıldızhan1, Ergün Karavelioğlu4
1Afyon Kocatepe University,faculty Of Medicine,department Of Neurosurgery, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Otolaryngology, Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Afyonkarahisar
4Bolvadin Dr.h.ı.ozsoy State Hospital, Department Of Neurosurgery,afyonkarahisar

Tuberculosis is an important public’s health problem in developing countries. Although tuberculosis is commonly found in lungs, it could be found in lymph nodes, mouth, tonsils, tounge, larynx and Pharynx of head-neck region. Since there is no specific finding of pulmonary tuberculosis, detailed investigations are required in patients admitted with the sypmtomps of neck mass. 31 year old female patient admitted to our clinic with complaint of swelling in the neck. Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) of neck demonsrated soft tissue mass in the neck. Patient was operated. Histopathologic examination viewed caseation necrosis and microabcess.

Keywords: servikal mass, extra-pulmonary tuberculosis, tuberculosis lymphadenitis


Olcay Eser, Abdullah Ayçicek, Çiğdem Tokyol, Serhat Yıldızhan, Ergün Karavelioğlu. Cervical Tuberculosis Lymphadenitis: Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 111-114

Sorumlu Yazar: Olcay Eser, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale