Gamma Knife Cerrahisi Uygulanan Çocuk Hastalara Anestezi Yaklaşımı [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 26-29

Gamma Knife Cerrahisi Uygulanan Çocuk Hastalara Anestezi Yaklaşımı

Arzu Gerçek1, Selçuk Peker2, Deniz Konya2, Türker Kılıç2, M. Memet Özek2, M. Necmettin Pamir2
1Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nöroşirürji Klinikleri, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gamma knife cerrahisi (GKC) uyguladığımız çocuk hastalardaki anestezi uygulaması tecrübemizi sunmaktır.
YÖNTEM: Ocak 1997-Aralık 2003 tarihleri arasında GKC uygulanan 18 çocuk hasta çalışmaya alınıp, hasta dosyaları ve anestezi raporları retrospektif olarak tarandı. Stereotaktik çerçeve (SÇ)’nin takılması, magnetik rezonans görüntüleme (MR), dijital subtraksiyon anjiografi (DSA) ve GKC işlemleri sırasında hastaların vital fonksiyonları, anestezi tipi, kullanılan ajanlar, işlem süresi ve komplikasyonlar kaydedildi.
Yaş ortalaması 4.83±1.85 yıl olan 11 erkek/7 kız çocuk hasta çalışmaya alındı. Beş hastaya arterovenöz malformasyon, 10 hastaya glial tümör ve 3 hastaya da diğer patolojiler nedeniyle GKC uygulandığı saptandı. Gamma knife cerrahisi 36.52±17.31 dk. sürerken, hazırlık için yapılan SÇ takılması, MR ve vasküler patolojilerde uygulan DSA’de gözönüne alındığında işlem süresinin 160.66±59.84 dk.’ya kadar uzadığı görüldü. Gamma knife cerrahisi sırasında doz uygulaması 0.37 to 19.9 dk arasında değişmektedir. Tüm işlem boyunca sadece SÇ takılması ağrılı olabilir, bu nedenle beş yaş altındaki 6 hastaya çerçeve takılması sırasında genel anestezi uygulandı. Çerçeve takılması sonrasında diğer işlemlerde tüm hastalara sedasyon uygulandı. Sadece bir hastada SÇ takılması sırasında bronkospazm gelişti, medikal tedavi gerektirmeden spazm çözüldü.
SONUÇ: Bu çalışma ile GKC uygulanan çocuk hastalarda anestezi tecrübemizi değerlendirerek, stereotaktik çerçeve takılmasından gamma knife radyocerrahisinin uygulanmasına kadar geçen süreçte sedasyon uygulanmasının çocuk hastalarda güvenli bir yöntem olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Gamma knife, çocuk, sedasyon


Anesthetic Approach to Pediatric Patients Undergoing Gammaknife Radiosurgery

Arzu Gerçek1, Selçuk Peker2, Deniz Konya2, Türker Kılıç2, M. Memet Özek2, M. Necmettin Pamir2
1Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nöroşirürji Klinikleri, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to present our anesthetic experiences for pediatric gammaknife surgery (GKRS).
METHODS: Eighteen patients who underwent GKRS between Jan 1997-Dec 2003 were included in the study. Detailed retrospective analysis of patients’ records was done. Age, sex, diagnosis and previous treatments were recorded. Vital functions, anesthetic drugs used, duration of procedures and complications were recorded during stereotactic framing (FR), magnetic resonance imaging (MR), digital subtraction angiography (DSA) and GKRS.
There were 11 male and 7 female patients. Mean age was 4.83±1.85 years. The study cohort consisted of 5 arteriovenous malformations, 8 glial tumours and 5 patients with other pathologies. Duration of GKRS was 36.52±17.31 min and duration of all procedures was 160.66±59.84 min. Each shot of treatment lasted between 0.37 to 19.9 min. Stereotactic framing is the only painful part of all procedure, therefore 6 of 18 patient were underwent general anesthesia during framing. These six patients were younger than 5 years old. After than all procedures were done under the controlled sedation. Bronchospasm was observed once during framing, itwas relieved without any medical intervention.
CONCLUSION: As a result of this study we decided that sedation might be a safe method throughout FR, MR, DSA and GKRS procedures in pediatric patients.

Keywords: Gamma knife, child, sedation, anesthesia


Arzu Gerçek, Selçuk Peker, Deniz Konya, Türker Kılıç, M. Memet Özek, M. Necmettin Pamir. Anesthetic Approach to Pediatric Patients Undergoing Gammaknife Radiosurgery. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 26-29

Sorumlu Yazar: Arzu Gerçek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale