Deneysel Karotis Endarterektomide “Abciximab”ın Restenozis Üzerine Etkisi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 12-19

Deneysel Karotis Endarterektomide “Abciximab”ın Restenozis Üzerine Etkisi

Aykut Karasu, Yılmaz Güler, Soner Büyükkınacı, Halil Toplamoğlu
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

4 AMAÇ: Karotis endarterektomi operasyonu sonrası oluşan trombozis ve intimal hiperplazi restenoza sebep olabilmektedir. Trombositlerin aktivasyonu ve damar duvarına yapışması önlenerek endarerektomi sonrası gelişebilecek neointimal hiperplazi, yeniden daralma engellenebilir. Bu çalışmada, sıçanlar üzerinde oluşturulan deneysel endarterektomi modelinde, endarterektomi sonrası damar duvarına topikal olarak trombosit glikoprotein IIa/IIIb reseptör inhibitörü abciximab uygulandı. Abciximab trombositler üzerindeki glikoprotein IIa/IIIb reseptörüne bağlanarak trombositlerin aktivasyonunu ve yaralanmış damar duvarına yapışmaları engellenerek trombozis ve intimal hiperplaziyi önlediği düşünüldü ve endarterektomi sonrası gelişebilecek restenozis üzerine olan etkisi incelendi.
YÖNTEM: Karotis endarterektomi modeli mikroskop altında sıçanların kommon karotis arterinin açılması ve intima tabakasının çıkartılması ile oluşturuldu. Arter kapatılmadan önce endarterektomi yapılan damar duvarına topikal olarak abciximab uygulandı. 14 gün sonra sıçanların endarterektomi yapılmış damarları perfüzyon fiksasyon yontemiyle çıkarıldı. Intimal hiperplazi bölgesi histopatolojik olarak incelendi ve bilgisayar yardımıyla sitometrik analizleri yapıldı. İlaç uygulanmamış olan grupla karşılaştırıldı.
İki hafta sonra, abciximab’ın topikal olarak uygulandığı sıçanlarda oluşan intimal hiperplazi oranın (% 65 SD 3), kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilaç uygulanmayan sıçanlardan (% 34.4 SD 2.2, p<0.0007) daha düşük olduğu tespit edildi. Abciximab uygulanan grupta % 35 oranında intimal hiperplazide azalma saptandı. Bu sonuç, ikili olarak karşılaştırıldığında p<0.0001 olduğundan anlamlı olarak bulundu.
SONUÇ: Çalışmamızda topikal olarak uygulanan Abciximab’ın sıçanlar üzerinde oluşturulan karotis endarterektomi modelinde, endarterektomi sonrası gelişen intimal hiperplaziyi azalttığı tespit edildi. Lokal ve sistemik etkileri daha ayrıntılı çalışmalarla ortaya konduktan sonra abciximab vasküler müdahalelerde topikal olarak uygulanabilir. Bu amaçla uygulanabilmesi için daha ayrıntılandırılmış deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Abciximab, deneysel, intimal hiperplazi, karotis endarterektomi


The Effects of Platelet GP IIa/IIIb Receptor Blocker Abciximab on Intimal Hyperplasia After Experimental Carotid Endarterectomy

Aykut Karasu, Yılmaz Güler, Soner Büyükkınacı, Halil Toplamoğlu
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Thrombosis and intimal hyperplasia occuring after carotid endarterectomy cause restonosis. By preventing activation of platelets and neointimal hyperplasia, carotid thrombosis and intimal hyperplasia can be impeded. In this study we applied platelet gpIIa/gpIIIb receptor blocker abciximab on rat vessel walls and examined its effect on intimal hyperplasia.
METHODS: Abciximab was produced at mammiferous cell culture as fab portion of 7E3 monoclonal antibody. It inhibits platelet aggregation by binding glicoprotein IIa/IIIb receptor on platelet. It also inhibits intimal hyperplasia by binding alphaVbeta3 receptor on vitronectin of platelet, endothelial and smooth muscle cells. The carotid endarterectomy model is formed by opening the common carotid of rats and taking out the intimal layer. In group A no medication was applied to rats. In group B abciximab was applied topically. After 2 weeks intimal hyperplasia was examined histopatologically. In group A and B intimal hyperplasia ratios were measured and cytometric analysis was made. At two weeks, the rate of hyperplasia was significantly lower in group B (p<0.0007).
CONCLUSION: This study has shown that abciximab can reduce intimal hyperplasia occuring in rat carotid endarterectomy model.

Keywords: Abciximab, carotid endarterectomy, experimental, intimal hyperplasia


Aykut Karasu, Yılmaz Güler, Soner Büyükkınacı, Halil Toplamoğlu. The Effects of Platelet GP IIa/IIIb Receptor Blocker Abciximab on Intimal Hyperplasia After Experimental Carotid Endarterectomy. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 12-19

Sorumlu Yazar: Aykut Karasu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale