Peroneal Sinir Hasarının Sural Sinir Transplantasyonu ile Tedavi Edilmesi; Olgu Sunumu ve Cerrahi Tekniğin Değerlendirilmesi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 52-57 | DOI: 10.5222/sscd.2016.08379  

Peroneal Sinir Hasarının Sural Sinir Transplantasyonu ile Tedavi Edilmesi; Olgu Sunumu ve Cerrahi Tekniğin Değerlendirilmesi

Yener Akyuva, Murat Kahraman, Erdinç Civelek, Serdar Kabataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GOP-Taksim Eğit. ve Araş. Hastanesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Periferik sinir hasarına özellikle ekstremite travmalarında sık karşılaşılmaktadır. Allogreft sinir transplantasyonu gerektirebileceği için çoğunlukla ihmal edilmektedir. Özellikle ekstremite düzeyinde gelişen sinir hasarında en sık kullanılan greft genellikle sural sinirdir.
Bulgular ve Amaç: Kesici alet ile altı ay önce sağ peroneal sinir hasarı gelişen 43 yaş erkek hastada 2/5 sağ ayak dorsifleksiyon ve total ayak eversion zaafiyeti mevcuttu. EMG sağ peroneal sinir total hasarı ile uyumluydu. 6. ayda sural sinir grefti ile peroneal sinir tamiri yapılan hasta ve cerrahi teknik sunulacaktır.
Yöntem: Peroneal sinir kesisinin olduğu bölge eksplore edildi. Hasarın distal ve proksimal kısmı özenli diseke edilerek distalde tibial kasa uzanan yere kadar, proksimalde diz eklemine kadar peroneal sinir ortaya çıkarıldı ve hasarın iki ucunda kallus oluşan bölge eksize edildi. Yaklaşık 10 cmlik sinir defekti saptanması sonrası sural sinir grefti alınması planlandı. Sağ ayak ekleminin lateralinde dış malleolun arkasında künt diseksiyon yapılarak sural sinir açığa çıkarıldı ve 10 cm kadar greft alınıp 8.0 sütür ile defekt alanına reimplante edildi.
Sonuç: Hastanın altıncı ay poliklinik kontrolünde nörolojik muayenede minimal bir düzelme ve EMG de anlamlı bulgular saptandı. Periferik sinir transplantasyonu uygun şekilde yapıldığında hastanın hayat kalitesini iyileştiren bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Peroneal Sinir, Sural Sinir, Allogreft Transplantasyon, Periferik Sinir


Treatment of Peroneal Nerve Injury with Sural Nerve Transplantation; Case Report and Evaluation of Surgical Technique

Yener Akyuva, Murat Kahraman, Erdinç Civelek, Serdar Kabataş
Department of Neurosurgery, Health Science University, GOP-Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Background: Peripheral nerve injury is seen especially in extremity traumas. Treatment is often neglected as it may require allograft nerve transplantation. For the nerve transplantation the most frequently used graft is usually the sural nerve.
Aim and Results: In a 43-year-old male patient who developed right peroneal nerve injury six months ago after knife trauma, there was 2/5 right foot dorsiflexion and total foot eversion weakness. EMG was compatible with total peroneal nerve total injury. Surgical technique and patient with peroneal nerve repair with sural nerve graft at 6th month will be discussed.
Methods: The region where the peroneal nerve injury had occurred was incised. The distal and proximal parts of the injury were carefully dissected. The peroneal nerve was found proximal part at the knee joint and to the distal part extended in a tibial muscle. The area of the callus on both ends of the injury was excised. A sural nerve graft was planned to be taken after a 10-cm nerve defect was detected. Lateral to the right foot joint, dissection was performed behind the outer malleolus to remove the sural nerve. Approximately 10 cm of the graft was removed and reimplanted to the peroneal nerve with 8.0 sutures.
Conclusion: There was a minimal improvement in neurological examination and significant findings in EMG at the sixth month outpatient control of patient. If peripheral nerve transplantation is done properly; it is a good method of improving the quality of life of the patient.

Keywords: Peroneal Nerve, Sural Nerve, Allograft Transplantation, Peripheral Nerve


Yener Akyuva, Murat Kahraman, Erdinç Civelek, Serdar Kabataş. Treatment of Peroneal Nerve Injury with Sural Nerve Transplantation; Case Report and Evaluation of Surgical Technique. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 52-57

Sorumlu Yazar: Yener Akyuva, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale