Tethered Kord Sendromlu Hastada C Kollu Floroskopi Altında İntratekal Kemoterapi Uygulaması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 58-60 | DOI: 10.5222/sscd.2016.07379  

Tethered Kord Sendromlu Hastada C Kollu Floroskopi Altında İntratekal Kemoterapi Uygulaması

Gözen Öksüz1, Can Acıpayam2, İdris Altun3, Bora Bilal1, Aykut Urfalıoğlu1, Mahmut Arslan1, Hafize Öksüz1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anestezi ve Reanimasyon A.D.
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji A.D.
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi A.D.

Konus medullarisin, L2 vertebra seviyesinin altına uzandığı veya filum terminalenin 2 mm’den kalın olduğu durum, Tethered cord sendromu olarak adlandırılır.
Pediatrik hematoloji-onkoloji kliniğinde non-hodgkin lenfoma (NHL) nedeniyle, intratekal kemoterapi tedavisi planlanmış ve tethered kord sendromu tanısı konulmuş olguda, c kollu floroskopi altındaki intratekal kemoterapi verilmesi deneyiminin sunulması amaçlandı.
Tethered kord sendromu olan 50 kilo ağırlığında, 10 yaşında bir erkek çocuk, NHL nedeniyle intratekal metotreksat (MTX) enjeksiyonu için kliniğimize konsülte edildi.Konus medullaris L4 vertebra korpusunda bittiği için intratekal enjeksiyon uygulaması C kollu fluroskopi ile planlandı, Asepsi sağlanması ardından, vertebralar, konus medullaris c kollu floroskopi altında görüldü ve L4-L5 vertebralar arasından spinal iğne ile girişim yapıldı. Spinal iğneden serbest beyin-omurilik sıvısı (BOS) akışı görüldükten sonra, patolojiye gönderilmek üzere 1.5 ml BOS alınıp, daha sonra da MTX intratekal olarak verildi.
Rejyonel anestezinin veya intratekal ilaç uygulamalarının yapılmasının zorunlu olduğu, ancak beraberindeki tethered kord sendromu gibi uygulamada ciddi zorluklar yaşanabilecek durumlarda c kollu floroskopi altında güvenle yapılan girişim, komplikasyonları azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Tethered kord Sendromu, İntratekal, Non hodgkin lenfoma


Intrathecal Chemoterapy Application Under C Arm Flouroscopy In A Patient With Tethered Cord Syndrome

Gözen Öksüz1, Can Acıpayam2, İdris Altun3, Bora Bilal1, Aykut Urfalıoğlu1, Mahmut Arslan1, Hafize Öksüz1
1Kahramanmaras Sutcu Imam University Anesthesia and Reanimation
2Kahramanmaras Sutcu Imam University Pediatric Hematology/Oncology
3Kahramanmaras Sutcu Imam University Neurosurgery

Tethered cord syndrome is defined as the condition of a low conus medullaris below L2 vertebral level or a filum terminale thicker than 2 mm.
The objective of this case report is to present the experience of intrathecal chemotherapy under c armed double screen floroscopy in a patient with Non-Hodgkin lymphoma (NHL) who was diagnosed with tethered cord syndrome.
A 10-year old boy, weighing 50 kilos with tethered cord syndrome was consulted to our clinic for methotrexate (MTX) injection due to NHL. The application was planned under C armed double screen fluroscopy, because the conus medullaris was ended below L4 vertebra corpus. After vertebrae and conus medullaris were viewed under C armed double screen fluroscopy and intervention was carried out between L4 and L5 vertebrae using a spinal needle. After free cerebrospinal fluid (CSF) flow was observed from the spinal needle, 1.5 Ml CFF was taken in order to sent to the pathologic analysis and MTX was than intrathecally administered.
In conditions requiring regional anesthesia and intrathecal drug administration, but having situations such as tethered cord syndrom which can complicate the application, safely performed procedure under C armed double screen fluroscopy can reduce the complications.

Keywords: Tethered cord syndrome, İntrathecal, Non-hodgkin lymphoma


Gözen Öksüz, Can Acıpayam, İdris Altun, Bora Bilal, Aykut Urfalıoğlu, Mahmut Arslan, Hafize Öksüz. Intrathecal Chemoterapy Application Under C Arm Flouroscopy In A Patient With Tethered Cord Syndrome. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2016; 6(1): 58-60

Sorumlu Yazar: Gözen Öksüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale