Transsfenoidal Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Yöntem Seçimi: Endoskopinin Mikroşirurjiyle Karşılaştırılması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(2): 61-65

Transsfenoidal Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Yöntem Seçimi: Endoskopinin Mikroşirurjiyle Karşılaştırılması

Ulaş Cıkla1, Ali Özcan Binatlı2, Füsun Demirçivi Özer2, Engin Çiftçi3
1Gümüşhane Devlet Hastanesi
2İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi
3Denizli Devlet Hastanesi

Amaç:
Transsfenoidal yolla opere edilen hipofiz adenomlu olgularda, retrospektif bir araştırma ile endoskopik ve mikroşirurjikal tekniklerin etkinliklerinin saptanması ve cerrahi sonuçlara olan etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereç:
Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tümü endonasal yolla 23’ü endoskopik, 31’i mikroşirurjikal teknikle gerçekleştirilen toplam 54 hipofiz adenomu (18 prolaktinoma, 18 GH salgılayan adenom, 18 hormon inaktif adenom ) eksizyonuna ait medikal kayıtlar incelendi.
Bulgular:
Ameliyat sonrası yatış süreleri ortlamaları: endoskopik cerrahi sonrası 4,4 gün; mikroşirurjikal cerrahi sonrası 6,8 gündür.. Toplamda 23 endoskopik operasyon sonucunda 2 hastada (%8,6) rinore ve 1 hastada (%4,3) geçici diabet insipitus görüldü. 3 (%12,9) hastada parsiyel rezeksiyon yapılabildi ve bu hastaların 2 sinde (%8,6) ortlama 14 ay içinde nüks tespit edildi. Mikroşirurji sonrasında ise toplam 3 hastada (%9,6) rinore, 7 hastada (%22,6) geçici -1 hastada ( %3,2) kalıcı diabet insipitus, 1 hastada (%3,2) minör nasal kanama, 1 hastada hiposmi (%3,2) ve 1 hastada (%3,2) total optik ve oculomotor sinir tutulumu tespit edildi.
Sonuç:
Hipofiz adenomlarında, ister endoskopik ister mikroskopik olarak yapılsın, endonasal transfenoidal cerrahi güvenli ve etkili bir yöntemdir. Endoskopik hipofiz cerrahisi yüksek ve tatmin edici başarı oranı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Transsfenoidal, Endoskopi, Mikrocerrahi, Hipofiz, Adenom


Comparison of endoscopy and microsurgery techniques for transsphenoidal pituitary surgery

Ulaş Cıkla1, Ali Özcan Binatlı2, Füsun Demirçivi Özer2, Engin Çiftçi3
1Gumushane State Hospital
2İzmir Tepecik Teaching Hospital
3Denizli State Hospital

Aim:
Endoscopic and microscopic transphenoidal approaches are frequently used surgical techniques in the treatment of pituitary adenoma. In this study we compared outcomes after either purely endoscopic resection or traditional microscope-aided resection.
Material and Methods:
Among with the 54 patients with pituitary adenomas (18 patients with endocrinally inactive adenomas, 18 patients with growth hormone adenomas and 18 patients with prolactinomas), 31 patients were treated with microscopic endonasal transphenoidal technique, 23 patients were operated with endoscopic endonasal transphenoidal technique. All patients were followed up for 2,4 year on average
Results:
In terms of preservation and improvement of postoperative visualization and hormonal remission results, there was no statistically significant difference between two methods.In endoscopic method less recurrence and complication occured, also hospitalisation time is fewer when compared microscopic method.
Conclusion:
Endoscopic approach provides a wide surgical field and broad lateral vision which maintain distinction of tumour tissue from normal pituitary gland.

Keywords: Transsfenoidal, endoscopy, microsurgery, pituitary, adenom


Ulaş Cıkla, Ali Özcan Binatlı, Füsun Demirçivi Özer, Engin Çiftçi. Comparison of endoscopy and microsurgery techniques for transsphenoidal pituitary surgery. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2010; 3(2): 61-65

Sorumlu Yazar: Ulaş Cıkla, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale