Perkütan laser disk dekompresyon ve peruktan hidrodiskektominin lomber disk protrüzyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 8-18 | DOI: 10.5222/sscd.2015.008  

Perkütan laser disk dekompresyon ve peruktan hidrodiskektominin lomber disk protrüzyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi

Abdulkadir Yektaş
bağcılar eğitim ve araştırma hastanesi,İstanbul, türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada faklı iki yöntem olan PLDD ve PH nin etkinlikleri ve birbirlerine üstünlükleri olup olmadığını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Grup L (n=20) (PLDD) ve Grup S (n=20) (PH) de farklı yöntemlerle yapılan nükleotomilerin hastaların işlem sonrası 1. Saat, 12 ve 24. Ay VAS değerleri üzerine etkisi ve yöntemler arasında farklılık olup olmadığı karşılaştırıldı. Her iki grupta ki 24. Ay Odom kıriterleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasındaki tek farklılık Grup S de işlem sonrası 1. Saat bel VAS değerlerinin Grup L den istatistiksel olarak anlamlı yüksek oluşuydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki grup nükleotominin etkinliği açısından karşılaştırılabilirdir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan laser disk dekompresyon, Perkütan hidrodiskektomi, Nükleotomi, protrüzyon, bulging


Evaluation of Efficacy of Percutanous Laser Disk Decompression and Percutanous Hydrodyscectomy in Patients with Lumbar Disc Protrusion and Bulging

Abdulkadir Yektaş
Bagcilar training and research hospital,Istanbul,Turkey

Objective: In this study we aimed to compare the efficacy of two different methods (PLDD and
PH) and whether one is superior to the other.
Material and Method: Nucleotomies were performed using different methods in Group L (n=20)
(PLDD) and Group S (n=20) (PH), and the impact of nucleotomies on VAS scores measured at
postprocedural 1., 12., and 24. months, and the differences (if any) between methods used were
investigated. Odom criteria of both groups were compared at postprocedural 24. months.
Results: The only difference between the two groups, was that lumbar VAS scores at postprocedural
1. hour were statistically significantly higher in Group S when compared with those of Group L.
Conclusion: Both groups were comparable in terms of effectiveness of nucleotomy.

Keywords: Percutanous laser disc decompration, Percutanous hydrodiscectomy, Nukleotomy, protruzion, bulging


Abdulkadir Yektaş. Evaluation of Efficacy of Percutanous Laser Disk Decompression and Percutanous Hydrodyscectomy in Patients with Lumbar Disc Protrusion and Bulging. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 8-18

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale