Yüzme Sonrası Gelişen İnternal Karotis Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 49-53

Yüzme Sonrası Gelişen İnternal Karotis Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu

Neşe Tuncer, Nazire Afşar, Sevinç Aktan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Genç serebrovasküler olayda ekstrakranial arter disseksiyonları önemli bir yer tutmaktadır. 37 yaşında kadın hasta afazi ve ajitasyon nedeni ile başvurdu. Kranial görüntülemede sol orta serebral arter posterior temporal dalı sulama alanında akut infarkt ve dijital substraksiyon anjiografide; sol internal karotis arter servikal segmentinde diseksiyonla uyumlu oklüzyon saptandı. Yüzme ve havuza dalış yapma öyküsü olan hastada etyolojide travmatik ekstrakranial arter diseksiyonu düşünüldü. Antikoagülan ve antiagregan tedavi ile hastada klinik ve radyolojik düzelme saptandı. Ekstrakranial arter diseksiyonunda bilinen standart medikal tedavi yöntemleri dışında seçilmiş olgularda cerrahi ve endovasküler yaklaşımlar mortalite ve morbiditeyi olumlu yönde etkilemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakranial internal karotis arter diseksiyonu, karotis stent anjioplasti, antikoagülasyon


Dissection of the Internal Carotid Artery Following Swimming

Neşe Tuncer, Nazire Afşar, Sevinç Aktan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Dissection of the extracranial carotid artery is an important reason for cerebrovascular event especially in young patients. A 37 year old female was admitted to the hospital suffered from aphasia and agitation. Magnetic resonance imaging demonstrated acute infarction involving the territory of the left middle cerebral artery posterior temporal area and stenosis of the left internal carotid artery in servical portion on digital substraction angiography. It was suggessted traumatic dissection of the extracranial internal carotid artery because of diving and swimming. Her symptoms gradually improved by both anticoagulant therapy and aspirin. Surgery and stent assisted reconstruction of extracranial carotid dissections represent an emerging therapetic alternative to standart medical therapy.

Keywords: Extracranial carotid artery dissection, stent assisted carotid angioplasty, anticoagulation


Neşe Tuncer, Nazire Afşar, Sevinç Aktan. Dissection of the Internal Carotid Artery Following Swimming. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 49-53

Sorumlu Yazar: Neşe Tuncer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale