Spinal Kord Tarihi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 67-72

Spinal Kord Tarihi

Soner Büyükkınacı, Ender Ofluoğlu, Halil Toplamaoğlu
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Iıı. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Spinal kord anatomisi millattan önceki yıllardan günümüze kadar tıp bilimcilerin daima ilgisini çeken bir konu olmuştur. Sinir sisteminin karmaşık yapısı, birçok nörolojik hastalığın tedavisinde olduğu gibi anatomik keşiflerin yapılmasını da geciktirmiştir. Tarihi kayıtlar gözden geçirildiğinde tıp alanındaki devrimlerin teknolojik yeniliklere paralel olduğu görülür. Özellikle sinir sistemi gibi özel yapıların tanınması ve tanımlanması, gerekli ekipmanların ve uygun tanısal yöntemlerin yokluğunda ciddi zorluklar içermiştir. Spinal kordun anatomisi ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö 2600 yılında yazılmış olan Edwin Smith Papyrus’unda yer almaktadır. Gerçek anlamda ilk keşifler ise M.S 130-200 yıllarında yaşamış olan Galen’in çalışmaları ile olmuştur. Galen spinal kordun genel anatomik yapıları üzerinde çok önemli tanımlamalar yapmıştır. Galenden uzunca bir dönem sonra Ballisisus günümüzde halen kullanılmakta olan anatomik tanımlamaları yapan isim olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen yıllarda ise bu konuya ilginin arttığı görülür. Birçok nörolojik bilimlerle ile uğraşan bilim adamı spinal kord anatomisini anlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Bugün bu çalışmalar modern teknolojik cihazlar eşliğinde devam etmektedir. Halen soru olan birçok konunun önümüzdeki yıllarda aydınlığa kavuşacağını söylemenin doğru olacağına şüphe yoktur.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord, anatomi, spinal kord tarihi


A History of the Spinal Cord

Soner Büyükkınacı, Ender Ofluoğlu, Halil Toplamaoğlu
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Iıı. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Turkey

Spinal cord anatomy has always been an interesting subject for medical scientists. Anatomical discoveries, were delayed because of the complex structre of the nervous system. When historical records are examined, it is seen that revolutions in medical science are paralel to the innovations in technology. Knowing and defining special structures, such as the nervous system had serious difficulties in the absence of necessary equipment and proper diagnostic methods. Earliest records of the anatomy of spinal cord are found in the Edwin Smith Papyrus, written in 2600 B.C. First real discoveries were the studies of Galen, who lived between 130-200 A.D. Galen made very important descriptions of the anatomic structures of the spinal cord. Long after Galen, we meet Ballisus, who made anatomical definitions, that are still in use today. Many scientists, studying neurological science, studies spinal cord anatomy. Today, these studies continue, with modern, technological equipments.

Keywords: Spinal cord, anatomy, spinal cord history


Soner Büyükkınacı, Ender Ofluoğlu, Halil Toplamaoğlu. A History of the Spinal Cord. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 67-72

Sorumlu Yazar: Soner Büyükkınacı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale