Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
RETROSPEKTIF ÇALıŞMA
1.
Dirençli sakroiliak eklem ağrısı olan hastalarda multilezyon prob ile lateral sakral pleksus radyofrekans ablasyonu
Lateral sacral plexus radiofrequency ablation with multilesion probe in patients with refracter sacroiliac joint pain
Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.44154   2016; 6 - 1 | Sayfalar 33 - 38

OLGU SUNUMU
2.
Peroneal Sinir Hasarının Sural Sinir Transplantasyonu ile Tedavi Edilmesi; Olgu Sunumu ve Cerrahi Tekniğin Değerlendirilmesi
Treatment of Peroneal Nerve Injury with Sural Nerve Transplantation; Case Report and Evaluation of Surgical Technique
Yener Akyuva, Murat Kahraman, Erdinç Civelek, Serdar Kabataş
doi: 10.5222/sscd.2016.08379   2016; 6 - 1 | Sayfalar 52 - 57

RETROSPEKTIF ÇALıŞMA
3.
Mikrocerrahi ile diskektominin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon, sekestrasyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi
Efficacy of discectomy with microsurgery is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extrüktion, segregate and bulging
Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.30301   2016; 6 - 1 | Sayfalar 27 - 32

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTıRMA
4.
Changes in Sagittal Alignment After Cervical Disc Arthroplasty: Results of 24 Month Pilot Study
Kemal Yücesoy, Kasım Zafer Yüksel, Mürvet Yüksel, Orhan Kalemci, İdiris Altun
doi: 10.5222/sscd.2016.001   2016; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 9

RETROSPEKTIF ÇALıŞMA
5.
PLDD nin lomber disk protrüzyon, ekstrüksiyon ve bulgingi olan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi
Efficacy of PLDD is evaluated in patient with lumbar disc protrusion, extruded and bulging
Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.86548   2016; 6 - 1 | Sayfalar 39 - 46

6.
Lumbar disk hernisinde endoskopik laser disk dekompresyonu
Endoscopic epidural laser disc decompression for lumbar disc herniation
Abdurahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5222/sscd.2016.29491   2016; 6 - 1 | Sayfalar 22 - 26

7.
Gümüş Kaplı Vida-Rod Sistemi Kullanılan İlk 50 Hastanın 1 Yıllık TakipSonuçları
Clinical Trail Using A Silver-Coated Screw-Rod System and One-Year Follow-Up of The First 50 Patients
Kutsal Devrim Seçinti, Ayhan Attar, Emel Seçinti
doi: 10.5222/sscd.2016.96268   2016; 6 - 1 | Sayfalar 10 - 21

OLGU SUNUMU
8.
Dördüncü ventrikül epidermoid tümörü ve eşlik eden konjenital atlas posterior ark defekti
Epidermoid tumor of the fourth ventricle with accompanying congenital posterior arch defect of the atlas
Mehmet Osman Akçakaya, Muhittin Emre Altunrende, Yüksel Navruz, Harun Mehmet Özlü, Aydın Canpolat, Osman Akdemir
doi: 10.5222/sscd.2016.52714   2016; 6 - 1 | Sayfalar 47 - 51

9.
Tethered Kord Sendromlu Hastada C Kollu Floroskopi Altında İntratekal Kemoterapi Uygulaması
Intrathecal Chemoterapy Application Under C Arm Flouroscopy In A Patient With Tethered Cord Syndrome
Gözen Öksüz, Can Acıpayam, İdris Altun, Bora Bilal, Aykut Urfalıoğlu, Mahmut Arslan, Hafize Öksüz
doi: 10.5222/sscd.2016.07379   2016; 6 - 1 | Sayfalar 58 - 60

10.
Posterior Fossa Medülloblastomun tedavisinde kullanılan kraniyal Radyasyon geç komplikasyonu olan serebellopontin köşenin Menenjiomu: Olgu sunumu ve literatür taraması
Radiation-Induced Benign Meningioma after Radiotherapy for Medulloblastoma: Case report and brief review of the literature
Hasan Burak Gündüz, Anas Abdallah, Erhan Emel, Gökçen Gündoğdu
doi: 10.5222/sscd.2016.72325   2016; 6 - 1 | Sayfalar 61 - 66

11.
İçindekiler
Contents

2019; 6 - 1 | Sayfalar II - III

12.
Kapak
Cover

2019; 6 - 1 | Sayfa I

 
 

LookUs & Online Makale