History of Neuroendoscopy [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 26-29 | DOI: 10.5222/sscd.2021.96641  

History of Neuroendoscopy

Osman Boyalı, Mourat Chasan, Furkan Diren, Erdinç Civelek, Serdar Kabatas
Health Sciences University, Gaziosmanpaşa Training And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, İstanbul

two hundred years of design, endoscopy is widely used today in neurosurgical interventions for intraventricular
surgery, skull base surgery, spinal surgery and various other applications. Neuroendoscope, which had fallen
off the agenda in the early 1900s due to unsuccessful surgical interventions, was re-used to assist microsurgery
in the future. It has become an indispensable equipment of the neurosurgery operating room itself, rather than the
complementary feature of the neuroendoscopy, which has increased effectiveness in the development of technology.
In this article, our aim is to tell the history of neuroendoscopy used in current neurosurgical field to physicians.

Keywords: Endoscopy, Neuroendoscopy, History


Nöroendoskopi Tarihçesi

Osman Boyalı, Mourat Chasan, Furkan Diren, Erdinç Civelek, Serdar Kabatas
T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

İki yüz yıllık tasarım sürecinden sonra endoskopi nöroşirurjikal girişimlerde intraventriküler cerrahi, kafa tabanı
cerrahisi, spinal cerrahi ve diğer çeşitli uygulamalar amacıyla günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. 1900’lü
yılların başında başarısız cerrahi girişimler nedeniyle gündemden düşen nöroendoskop ilerleyen zamanlarda mikrocerrahiye
yardımcı olması amacıyla yeniden kullanıma girmiştir. Teknolojinin gelişmesiye etkinliği artan nöroendoskopi
tamamlayıcı özelliğinden çok başlı başına nöroşirurji ameliyat odasının vazgeçilmez bir ekipmanı
hâline gelmiştir. Bu makalede amacımız, güncel nöroşirurjikal alanda kullanılan nöroendoskopinin hekimlere
tarihçesini anlatmaktır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Nöroendoskopi, Tarihçe


Osman Boyalı, Mourat Chasan, Furkan Diren, Erdinç Civelek, Serdar Kabatas. History of Neuroendoscopy. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 26-29

Corresponding Author: Osman Boyalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale