Classifications Used in Spinal Cord Injuries [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 1-7 | DOI: 10.5222/sscd.2021.84856  

Classifications Used in Spinal Cord Injuries

Erek Öztürk1, Yener Akyuva2, Erdinç Civelek3
1Department of Neurosurgery, Turkish Ministry of Health Dr. Nafiz Körez Sincan Public Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Neurosurgery, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
3University of Health Sciences, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Creating a common language allows information to be shared well/wholesome/healthily. Classifications have a important role in the formation of this language, which provides many benefits such as follow-up of the clinical course. Classifications in spinal cord injuries are based on examination, so the results of different treatments can be revealed more clearly with a standardized examination and registration. The International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) which is the most sensitive and common classification was developed by the American Spinal Injury Association (ASIA) and the International Spinal Cord Society (ISCoS), although its foundations were laid in 1969 by Frankel.
Apart from neurological evaluation, there are scales such as Functional Independence Scale, Modified Barthel Index, Spinal Cord Independence Scale, Quadriplegia Functional Index, Walking Index for Spinal Cord Injury, Spinal Cord Injury Functional Ambulation Inventory to determine the functional status in spinal cord injuries. Additionally scales such as Assessment of Spinal Cord Injury Basic Pain Data Set, Multidimensional Pain Inventory, DN4 (DouleurNeuropathique DN4) can be used for pain assessment in a patient with spinal cord injury.

Keywords: Spinal Cord İnjury, Classification, The International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury


Omurilik Yaralanmalarında Kullanılan Sınıflamalar

Erek Öztürk1, Yener Akyuva2, Erdinç Civelek3
1T.C. Sağlık Bakanlığı, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

Ortak bir dil oluşturmak, bilginin sağlıklı paylaşılmasına olanak verir. Klinik gidişatın takibi gibi pek çok yarar sağlayan bu dilin oluşumunda sınıflamaların rolü büyüktür. Omurilik yaralanmalarında sınıflamalar muayene esaslı olduğundan standardize bir muayene ve kayıt ile farklı tedavilerin sonuçları da daha net ortaya konabilecektir. 1969’da Frankel tarafından temelleri atılmış olmakla beraber, American Spinal Injury Association (ASIA) ve International Spinal Cord Society (ISCoS) tarafından geliştirilen “Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar” (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury- ISNCSCI) en yaygın kullanılan ve hassas sınıflamadır.
Nörolojik değerlendirmenin dışında omurilik yaralanmalarında fonksiyonel durumun belirlenmesi için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği, Modifiye Barthel indeksi, Spinal Kord Bağımsızlık Ölçeği, Kuadripleji Fonksiyonel İndeksi, Spinal Kord Yaralanması için Yürüme İndeksi, Spinal Kord Yaralanması Fonksiyonel Ambulasyon Envanteri gibi ölçekler vardır. Ayrıca omurilik yaralanmalı hastada ağrı değerlendirmesinde Assessment of Spinal Cord Injury Basic Pain Data Set, Çok Boyutlu Ağrı Envanteri, DN4 (Douleur Neuropathique DN4) gibi ölçekler kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması, Sınıflama, The International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury


Erek Öztürk, Yener Akyuva, Erdinç Civelek. Classifications Used in Spinal Cord Injuries. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 1-7

Corresponding Author: Erdinç Civelek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale