Medical Treatment in Spinal Cord Injury [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 8-13 | DOI: 10.5222/sscd.2021.80764  

Medical Treatment in Spinal Cord Injury

Halil Can1, Eyüp Can Savrunlu2, Serdar Kabatas2
1Department of Neurosurgery, Biruni University Medicine Hospital, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Gaziosmanpasa Training and Resarch Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Spinal cord injuries cause psychological in humans and require expensive care and treatments. In recent years,
various pharmacological agents have been tested in acute spinal cord injuries. Prospective randomized controlled
clinical trials on a large scale have failed to demonstrate significant neurological progression, in contrast to their
success in the laboratory. The search for an effective neuroprotective pharmacological agent to prevent secondary
damage in acute spinal cord injuries remains primary goals for basic sciences and clinicians.

Keywords: spinal cord injury, methyl prednisolone, cell injury


Omurilik Yaralanmalarında Medikal Tedavi

Halil Can1, Eyüp Can Savrunlu2, Serdar Kabatas2
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Omurilik yaralanmaları insanlarda sosyal ve psikolojik problemlere yol açıp pahalı bakımlar ve tedaviler gerektirir. Son yıllarda çeşitli farmakolojik ajanlar akut omurilik yaralanmalarında test edilmiştir. Büyük ölçüde prospektif, randomize, kontrollü klinik çalışmalar, laboratuvardaki başarılarının aksine belirgin nörolojik yararlılık göstermede başarısız olmuşlardır. Akut omurilik yaralanmalarında sekonder hasarı önlemek için etkili bir nöroprotektif farmakolojik ajan arayışı, temel bilimler ve aynı şekilde klinisyenler için öncelikli hedefler olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: omurilik yaralanmaları, metil prednizolon, hücre hasarı


Halil Can, Eyüp Can Savrunlu, Serdar Kabatas. Medical Treatment in Spinal Cord Injury. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 8-13

Corresponding Author: Eyüp Can Savrunlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale