The Case With Two Rare Complications in Anterior Cervical Discectomy and Fusion [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 40-43 | DOI: 10.5222/sscd.2021.07108  

The Case With Two Rare Complications in Anterior Cervical Discectomy and Fusion

Erek Öztürk1, Zeynep Dağlar2, Serhat Cömert3, Ali Dalgıç2
1Department Of Neurosurgery, Dr. Nafiz Körez Sincan State Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Yıldırım Beyazıt University Yenimahalle Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Anterior cervical discectomy and fusion is the most widely used vertebral instrumentation procedure. In this report,
we present a patient with suspected vertebral artery injury and vocal cord paralysis complications after ASDF operation.
In order to minimize these complications, it is aimed to emphasize the importance of careful management
of radiological imaging and complication management due to surgical anatomy differences.

Keywords: Cervical disc hernia, cervical discectomy, fusion, vertebral artery, recurrent laryngeal nerve, hoarseness


Anterior Servikal Diskektomi ve Füzyon Yapılan Olguda Ender İki Komplikasyonun Birlikteliği

Erek Öztürk1, Zeynep Dağlar2, Serhat Cömert3, Ali Dalgıç2
1Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara

Anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF), vertebral enstrümantasyon prosedürleri içerisinde en yaygın
olarak kullanılanıdır. Bu makalede, dejeneratif servikal myelopatisi bulunan hastaya uygulanan ASDF operasyonu
sonrası oluşan vertebral arter yaralanma şüphesi ve revizyonu sonrası meydana gelen vokal kord paralizisi
komplikasyonları yaşanan hasta sunulmuştur. Bu komplikasyonların en aza indirilmesini sağlamak için, cerrahi
anatomi farklılıkları nedeni ile radyolojik görüntülemelerin dikkatli değerlendirilmesi ve komplikasyon yönetiminin
önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Servikal disk hernisi, servikal diskektomi, füzyon, vertebral arter, rekürrent laringeal sinir, ses kısıklığı


Erek Öztürk, Zeynep Dağlar, Serhat Cömert, Ali Dalgıç. The Case With Two Rare Complications in Anterior Cervical Discectomy and Fusion. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 40-43

Corresponding Author: Erek Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale