Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Tethered Cord Sendromu ve Cerrahi Yaklaşım
Tethered Cord Syndrome and Surgical Approach
Hakan Kına, Sevda Baydın, Hüseyin Canaz, Serhat Şevki Baydın, Hakan Demirci, İbrahim Alataş
doi: 10.5222/sscd.2014.078  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 78 - 81 (975 kere görüntülendi)

2.
Servikal Disk Artroplastisi: Geçmişim, Şimdi ve Gelecek
Cervical Disc Arthroplasty: An Overview of Past, Present and Future
Michael D Staudt, Neil Duggal
doi: 10.5222/sscd.2014.155  SSCD 2014; 4 - 4 | Sayfalar 155 - 168 (928 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kronik Subdural Hematom Olgularımızın Cerrahi Sonuçları
Surgical Management Outcomes of Our Cases with Chronic Subdural Hematoma
Erhan Çelikoğlu, Merih İş, Mesut Yılmaz, İlker Kiraz, Ali Fatih Ramazanoğlu, Barış Alkan
doi: 10.5222/sscd.2014.036  SSCD 2014; 4 - 1 | Sayfalar 36 - 41 (908 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Frontal Gemistositik Astrositom ve Kolloid Kist Birlikteliğinde Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment In a Case of Concomittant Frontal Gemistocytic Astrocytoma and Colloid Cyst
Ali Genç, Çoruh Sümeyye Azman, Vedat Arsav
doi: 10.5222/sscd.2014.195  SSCD 2014; 4 - 4 | Sayfalar 195 - 200 (821 kere görüntülendi)

5.
Radikülopatiye Yol Açan Lomber Bölge Ganglion Kisti: Olgu Sunumu
A Case of Lumbar Region Ganglion Cyst Causing Radiculopathy
Osman Akgül, Ahmet Ferruh Gezen
doi: 10.5222/sscd.2014.009  SSCD 2014; 4 - 1 | Sayfalar 9 - 13 (811 kere görüntülendi)

6.
Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu
Spontaneous Regression of Lumbar Disc Herniation: Three Case Reports
Mehmet Kara, Aram Bakırcı, Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu
doi: 10.5222/sscd.2014.024  SSCD 2014; 4 - 1 | Sayfalar 24 - 28 (778 kere görüntülendi)

7.
Semptomatik Posterior Sirkulasyon Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Management of Symptomatic Posterior Circulation Aneurysms
Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü
doi: 10.5222/sscd.2014.095  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 95 - 100 (772 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
İnternal Karotid Arterin Paraklinoid Segmentine Cerrahi Yaklaşım: Teknik Derleme
Surgical Access to the Paraclinoid Segment of the Internal Carotid Artery: A technical review
Bülent Güçlü, Marc Sindou
doi: 10.5222/sscd.2014.001  SSCD 2014; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (755 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Kafa Travmasında Propofol Kullanımına Dikkat! Düşük Dozda ve Genç Hastada Gelişen Propofol İnfusion Syndrome
Careful with Propofol Use in Head Trauma! Propofol Infusion Syndrome at Low Dose in an Adolescent
Ali Genç, Muhammet Bahadır Yılmaz, Dilek Günay Canpolat, Orhan Behret
doi: 10.5222/sscd.2014.201  SSCD 2014; 4 - 4 | Sayfalar 201 - 204 (744 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Spinal İntradural Tümörler
Spinal Intradural Tumors
Cem Dinç, Celal Ahmet İplikçioğlu, Azmi Tufan, Erdinç Özek
doi: 10.5222/sscd.2014.057  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 57 - 63 (732 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Elastik Bandaj Uygulaması Sonucu Gelişen Düşük Ayak: Olgu Sunumu
Results of Elastic Bandage Applications Emerging Low Foot: case report
İdiris Altun, Ökkeş Bilal, Mustafa Sarı, Hamdi Çakmak
doi: 10.5222/sscd.2014.192  SSCD 2014; 4 - 4 | Sayfalar 192 - 194 (696 kere görüntülendi)

12.
Kafaya Ateşli Silah Yaralanması
Gunshot Wound to Head
Onur Yaman, Ahmet Turan Dağlı, Ali Rıza Güvercin, Kayhan Kuzeyli
doi: 10.5222/sscd.2014.069  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 69 - 73 (693 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Orta Serebral Arter Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde M1-M2 Açılanmasının Cerrahi Teknik Açısından Önemi
The Importance of M1-M2 Angulation in the Surgical Treatment of Middle Cerebral Artery Aneurysms in Terms of Surgical Technique
Cengiz Çokluk, Enis Kuruoğlu, Abdullah Hilmi Marangoz, Kerameddin Aydın
doi: 10.5222/sscd.2014.051  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 51 - 56 (679 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Perikallosal Körvilineer Lipom
Pericallosal Curvilinear Lipoma
Erhan Arslan, Çiğdem Hacıfazlıoğlu, Cengiz Gömleksiz, Gürkan Gazioğlu, Uğur Yazar
doi: 10.5222/sscd.2014.042  SSCD 2014; 4 - 1 | Sayfalar 42 - 44 (672 kere görüntülendi)

15.
Kafa Travmalı Olgularda Nöroleptik Malign Sendromun Erken Tanı ve Tedavisi
Early Diagnosis and Treatment of Neuroleptic Malignant Syndrome In Patients with Head Trauma
Hafize Öksüz, Birsen Doğu, Mahmut Arslan, Gökçe Gişi, Cengizhan Yavuz, Şeyma Bahar, Zafer Yüksel, Arzu Uygungelen
doi: 10.5222/sscd.2014.089  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 89 - 94 (669 kere görüntülendi)

ÖZGÜN KLINIK ARAŞTIRMA
16.
Deneysel Omurilik Yaralanmasında Gabapentin'in Nöroprotektif Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Neuroprotective Efficacy of Gabapentin in Experimental Spinal Cord Injury
Gündüz Kadir İstan, Zübeyde Erbayraktar, Necati Gökmen, Alper Bağrıyanık, Müge Kıray, Serhat Reşat Erbayraktar
doi: 10.5222/sscd.2014.169  SSCD 2014; 4 - 4 | Sayfalar 169 - 184 (662 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Nörosistiserkoz: Oksipital Lob Epilepsisinin Ender Bir Nedeni
Neurocysticercosis: A Rare Cause of Occipital Lobe Epilepsy
Barış Küçükyürük, Taner Tanrıverdi, Buge Öz, Naz Yeni, Emin Ozyurt
doi: 10.5222/sscd.2014.082  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 82 - 84 (659 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Miyelomeningoselli Hastanın Tedavisi
Management of the Patient with Myelomeningocele
Hüseyin Canaz, İbrahim Alataş, Osman Akdemir, Osman Ersagun Batçık, Serhat Baydın
doi: 10.5222/sscd.2014.014  SSCD 2014; 4 - 1 | Sayfalar 14 - 19 (641 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Kitle mi? Epidural Hematom mu?
Mass or Epidural Hematoma?
Lokman Bayrak, Murat Çitilcioğlu, Can Sezer
doi: 10.5222/sscd.2014.029  SSCD 2014; 4 - 1 | Sayfalar 29 - 31 (630 kere görüntülendi)

20.
Yenidoğan ve Travmatik Olmayan Bilateral Akut Subdural Hematomu
Bilateral Non-Traumatic Acute Subdural Hematoma in Newborn
İbrahim Alataş, Serhat Şevki Baydın, Nida Çelik, Sevda Baydın, Osman Akdemir, Hüseyin Canaz, Erhan Emel
doi: 10.5222/sscd.2014.074  SSCD 2014; 4 - 2 | Sayfalar 74 - 77 (613 kere görüntülendi)

 
 

LookUs & Online Makale